STOP THE PRESS!

Käyttöehdot

Smackthejack.net (jäljempänä Verkkolehti) nettipalveluiden (jäljempänä sivut) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen.

OIKEUDET

Verkkolehden sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Verkkolehti pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, tekijänoikeudet mukaan lukien, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita.

Verkkolehden sivujen sisältöä (tekstiä tai sen osia) ei saa lainata ilman lähteen mainitsemista. Tekstistä tai sen osista saa valmistaa kopion ainoastaan sivun lukemista varten ja tulostaa kappaleen sivusta ainoastaan yksityiseen käyttöön. Verkkojulkaisuihin tai kaupalliseen käyttöön tekstien osittainen tai kokonainen lainaaminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Verkkolehden konseptia ei myöskään saa kopioida ilman kirjallista lupaa. Verkkolehden sivuilla olevia kuvia tai niiden osia ei saa kopioida eikä levittää missään tarkoituksessa ilman maahantuojan lupaa. Lisäksi Verkkolehden videomateriaalia ei saa linkittää suoraan videopalvelusta, vaan suoraan Verkkolehden sivulta.

Verkkolehti ei vastaa sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai linkkiyhteyksistä, joiden sisältö tai linkin muuttuminen ei perustu Verkkolehden toimiin. Verkkolehti ei vastaa palveluiden kuten kilpailuiden palkintojen mahdollisista väärinkäytöksistä (kuten postin hukkumisista).

Verkkolehti ei tarkista sivuillensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä, eikä Verkkolehti ole vastuussa sivuillansa olevasta käyttäjien lähettämästä materiaalista.

Verkkolehti ei vastaa sivuillaan olevista mainoksista. Mainostaja vastaa siitä, että mainokset ovat hyvän tavan ja lain mukaisia.

Verkkolehti ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Verkkolehti ei vastaa sivujen saatavuudesta.

KÄYTTÄJÄN VASTUUT

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen lähettämänsä aineisto on julkaisukelpoista, hyvien tapojen ja lain mukaista.

Käyttäjä vastaa kaikista Verkkolehden kuluista, jotka aiheutuvat Verkkolehdelle Käyttäjän lähettämän aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Verkkolehteä kohtaan. Käyttäjä on korvausvelvollinen Verkkolehdelle tai suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistaan.

Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Verkkolehteä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy, että Verkkolehden voi halutessaan ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja liittää lähetettyä aineistoa tai sen osia johonkin muuhun aineistoon, palveluun tai tuotteeseen.

Joihinkin Verkkolehden sivuihin tai -palveluihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen palveluun rekisteröitymistä tai sivujen avaamista.

VERKKOLEHDEN OIKEUDET

Verkkolehti varaa oikeuden milloin tahansa estää pääsyn sivuilleen sekä oikeuden muuttaa sivuja tai sulkea sivut.

Verkkolehti voi milloin tahansa poistaa käyttäjän lähettämän aineiston sivuiltaan.

Verkkolehti voi tehdä milloin tahansa muutoksia sivustoon ilman välitöntä ilmoittamista.

Verkkolehden vastaava päätoimittaja Jukka L. Savolainen. Yhteydenotto täältä