STOP THE PRESS!

Women in Film & Television Finland toimintasuunnitelma ja uusi hallitus

Women in Film & Television Finland ry:n ensimmäinen varsinainen kokous järjestettiin tasa-arvon päivänä keskiviikkona 19.3.2014. Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen ajankohtaisia asioita, toimintasuunnitelmaa sekä valittiin uusi puheenjohtaja ja uusi hallitus.

Vuonna 2014 WIFT Finland haluaa painottaa tutkimuksen tekemistä. Yhdistys kokee, että erityisen tärkeitä tutkimuksen kohteita ovat elokuvarahoituksen läpinäkyvyys, tuotantoprosessien pullonkaulojen selvittäminen ja elokuvantekijöiden työllistymismahdollisuudet. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa osittain yhteistyössä mm. Suomen Elokuvasäätiön kanssa, kuitenkin ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden toimesta.

Tutkimuksen lisäksi WIFT Finland haluaa kuluvan vuoden aikana järjestää jäsenilleen koulutusta esimerkiksi pitchaus-työpajan merkeissä sekä olla näkyvänä osana ajankohtaisia elokuva-alan tapahtumia. Seuraavan kerran WIFT Finland on esillä liikkuvan kuvan naiskuvaa ja naistekijän ääntä pohtivassa Fe/Male Voice –seminaarissa Season Film Festival –elokuvatapahtumassa Bio Rexissä torstaina 27.3. klo 13. Panelisteina seminaarissa nähdään mm. Saara Cantell, Lauri Nurkse, Kirsikka Saari, Timo Vuorensola ja Marja Pyykkö.

WIFT Finland –yhdistyksen kokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Marianne Mäkelä. Mäkelä on työskennellyt elokuva-alalla Suomessa sekä fiktion että dokumenttielokuvan parissa vuodesta 2009 lähtien. Tällä hetkellä Mäkelä työskentelee apulaistuottajana ja tuotantopäällikkönä Illume Oy:ssa.
Puheenjohtajan paikan eteenpäin luovuttanut Jenni Koski jatkaa yhdistyksen varapuheenjohtajana. Uutena jäsenenä WIFT Finlandin hallitukseen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Asta Viertola. Hallituksen sihteeriksi valittiin Jemina Jokisalo. Muut hallituksen jäsenet ovat Anna-Sofia Nylund, Pauliina Punkki ja Gabrielle Vaara. Hallituksen varajäseniksi valittiin Saara Cantell, Maria Haipus, Sini Hormio, Laura Kiralfy, Katja Kostiainen, Anu Kuivalainen ja Jenni Toivoniemi.

Women in Film & Television Finland ry on 8.1.2014 perustettu poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon kulttuurillinen ja ammatillinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä ammatillista toimintaa, koulutusta ja verkostoitumista sekä toimia elokuva-, televisio- ja liikkuvan kuvan kulttuurin kehittämiseksi tasa-arvon näkökulmasta.