STOP THE PRESS!

Irina Krohn: Lain muutos tuotantotuen verotuksesta vastoin hallituksen omia tavoitteita

Suomen elokuvasäätiö katsoo, että ehdotettu lainmuutos ei tuota arvioitua fiskaalista tuloa, on vastoin yhteiskunnan kokonaisetua, hallituksen itse lausumia tavoitteita sekä valmisteltu hyvän hallintotavan vastaisesti.

Elokuvatuottajien Suomen elokuvasäätiön myöntämien tuotantotukien verovapauden poisto olisi epäoikeudenmukaista elokuvaproduktioille vaikkapa suhteessa teatteri- ja oopperaproduktioihin, jotka myös tuotetaan hankekohtaisesti, mutta julkisen vallan erittäin vahvasti tukemissa instituuteissa. Näissä menestyksekkään yksittäisen produktion julkiselta vallalta saatua tukea ei peritä takaisin vaan instituutti voi kohdentaa varat uusiin tuotantoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää myös lausunnossaan tärkeänä säilyttää elokuvasäätiön jakamien tuotantotukien verovapaus ja katsoo ettei elokuvakulttuurin tukea voida verrata yritystukiin.

Suomen elokuvatuottajien keskusliitto taas huomauttaa omassa lausunnossan, että valtionvarainministeriön laskelma verovapauden poistamisen tuotoista on virheellinen eikä ota huomioon alan heikkoa kannattavuutta.

Elokuvasäätiön lausunto (pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto (pdf)

Suomen elokuvatuottajien keskusliiton lausunto (pdf)

Lähde: SES, OKM, SEK