STOP THE PRESS!

Suomalaiset pelaajat luovat ystävyyssuhteita pelaamalla videopelejä verkossa

PlayStationin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset pelaajat kokevat sosiaalisen pelaamisen olevan merkittävä osa videopelikokemusta. Vastoin yleistä käsitystä pelaaminen on useammin yhdessä tekemistä, kuin muista eristäytymistä. Yhdessä pelaamalla vietetään aikaa uusien ja vanhojen ystävien kanssa ja tehdään pelaamisesta viihdyttävämpää.

PlayStation toteutti marras-joulukuussa 2014 pohjoismaisen kyselytutkimuksen* YouGov-tutkimusyhtiöllä. Tutkimukseen osallistui 1153 suomalaista, jotka olivat pelanneet videopelejä viimeisen vuoden aikana. Vastaajista oli 57 % miehiä ja 43 % naisia. Vastaajien ikäjakauma oli 15 – 45 vuotta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millä tavoin pelaajat hyödyntävät videopelaamisen sosiaalisia ominaisuuksia ja miten merkittävänä asiana pelaajat kokevat yhdessä muiden kanssa pelaamisen.

Kaikista vastaajista joka toinen (48 %) kertoi pelaavansa videopelejä vähintään kaksi kertaa viikossa tai useammin. Päivittäin videopelejä pelasi joka kymmenes (10 %) naisvastaaja, sekä miehistä joka kuudes (16 %).

Pelaaminen yhdistää sekä verkossa että sen ulkopuolella

Tutkimus paljastaa, että kaksi kolmesta vastaajasta (62 %) pelaa videopelejä yhtä lailla sekä yhdessä muiden kanssa että yksin. Vain yksi kolmesta (36 %) ilmoitti pelaavansa mieluummin yksin kuin yhdessä. Yli puolet (53 %) vastaajista oli pelannut netissä yhdessä toisten kanssa, minkä kautta joka neljäs (24 %) oli saanut myös uusia ystäviä. Verkon ulkopuolelta tuttujen kavereiden kanssa pelasi netissä yli puolet (51 %) vastaajista, ja noin joka kolmas jakoi peliaikaa myös perheenjäsenien (31 %) tai nettituttujen (29 %) kanssa.

Tutkimuksella selvitettiin myös erilaisia tilanteita, joissa verkkopelaamisella oli tärkeä rooli. Tulosten perusteella verkkopelaaminen yhdisti erityisesti pitkän välimatkan päässä olevia kavereita. Kysyttäessä missä tilanteissa videopelejä pelattiin netissä yhdessä toisten kanssa, kertoivat vastaajat pelanneensa useimmiten kaukana asuvien ystäviensä kanssa (39 %) tai naapurustosta pois muuttaneiden ystävien kanssa (29 %).

Nettipelaamisen suosiosta huolimatta muita ihmisiä tavataan pelaamisen merkeissä edelleen myös verkon ulkopuolella. Jopa kolme neljästä (71 %) oli pelannut kasvotusten videopelejä yhdessä muiden kanssa. Tulosten valossa paikallista moninpeliä suositaan jopa verkkopelaamista useammin, jolloin Internetin sijaan peli jaetaan kahden tai useamman pelaajan kesken samassa huoneessa.

Pelilliset haasteet ja todenmukaisuus motivoivat pelaamaan yhdessä

Yhdessä pelaamiseen kannusti ensisijaisesti pelin viihdyttävyys, sillä toisen ihmisen kanssa pelaaminen teki pelistä todentuntuisempaa ja voittamisesta hauskempaa (64 % vastaajista). Yli puolet (54 %) koki toisten kanssa pelaamisen tarjoavan tekoälyä enemmän haasteita sekä kommunikointi- ja yhteistyömahdollisuuksia. Vain 7 % vastaajista piti videopelin tekoälyä toisen pelaajan voittamista hauskempana.

Tutkimuksen mukaan moninpeliominaisuudet tai niiden puuttuminen vaikuttivat olennaisesti valintapäätökseen eri videopelien välillä. Lähes kolmelle neljästä vastaajasta (69 %) oli jossain määrin tärkeää, että pelissä oli yksinpelin lisäksi mahdollisuus moninpeliin joko verkossa tai kasvotusten. Ero miesten ja naisten välillä oli selvä, silloin kun kysyttiin kuinka usein vastaajat pelasivat muiden kanssa netissä. Miehistä kaksi kolmesta (65 %) pelasi yhdessä toisten kanssa verkossa, kun taas naispelaajista niin teki vain kolmannes (35 %). Kasvotusten yhdessä pelaaminen sen sijaan sai tasaisen kannatuksen sekä miehiltä (74 %) että naisilta (66 %).

Internetiä hyödynnettiin yhdessä pelaamisen ohella myös omien ja muiden pelikokemusten jakamiseen digitaalisesti, sillä joka kymmenes (12 %) oli katsellut muiden pelaajien tekemiä pelivideoita suoratoistona verkossa tai jakanut omia kuvia tai videoita pelaamisestaan sosiaalisessa mediassa. Lisäksi joka kymmenes (10 %) haluaisi jakaa pelejään virtuaalisesti kavereiden kesken, ja lähes puolet (42 %) vastaajista harkitsi jatkossa tekevänsä niin, jos se olisi mahdollista konsolilla tai tietokoneella.

*PlayStationia Pohjoismaissa edustava Nordisk Film toteutti YouGov-tutkimusyhtiöllä kyselytutkimuksen, johon osallistui 4215 vastaajaa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Kaikki vastaajat olivat pelanneet videopelejä viimeisen vuoden aikana. Kaikista vastaajista 1153 oli suomalaisia, joista miehiä oli 57 % ja naisia 43 %. Suomalaisvastaajien ikäjakauma oli 15-45 vuotta, ja heistä 52 % oli 15-29-vuotiaita ja 48 % 30-45-vuotiaita. Tutkimus toteutettiin marras-joulukuussa 2014.