STOP THE PRESS!

Irina Krohn ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriöstä sisältö- ja sivitysministeriötä

Ministeriö hallinnoisi suomalaisen sivityksen peruspilareita: peruskouluja, kirjastoja sekä Yleisradiota
Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn nosti esiin viime viikon Cable Days -tapahtuman päättäneessä paneelikeskustelussa tarpeen kansallista digitaalista ilmatilaa hallinnoivasta strategiasta. Krohn esittää uudelle hallitukselle ratkaisuksi opetus- ja kulttuuriministeriön muuttamista sisältö- ja sivistysministeriöksi, jonka painopisteenä olisi digitaalisuuden hyödyntäminen taiteen ja tiedon saatavuuden parantamisessa. Myös maan suurin sivistylaitos Yleisradio siirrettäisiin ministeriön hallintoon.
”Pienelle kansakunnalle kysymys siitä kuka tekee ja jakaa sisältöjä on taloudellinen ja henkinen eloonjäämiskysymys. Sisällöillä voidaan lisätä Suomessa tuottavuutta yhdistämällä kulttuuripääoma ja teknologiaosaaminen. Myös Yleisradio on ennen kaikkea sisällöntuottaja ja mahdollistaja, ei ole perusteltua syytä miksi Yle olisi osa ministeriötä, joka hallinnoi moottoriteitä ja datayhteyksiä,” Krohn kommentoi.
Krohn toivoo maan hallitusneuvotteluissa huomioitavan myös audiovisuaalisen kulttuurin tärkeys ja ehdottaa av-sisällöille samanlaisia instrumentteja, joilla TEKES kehittää teknologiatoimialoja:

”Audiovisuaalinen kulttuuri on olennainen osa kansallista identiteettiä mutta tämä taidemuoto tuotetaan yksityisissä yrityksissä, ei julkisissa taidelaitoksissa. Siksi alan yritysten riskinottokykyä on vahvistettava. Suomen elokuvasäätiö voisi tukea alan kehitystä tehokkaammin TEKESin kaltaisilla valtion tuen myöntövaltuuksilla.”

Teknologia kuuluu olennaisena osana audiovisuaaliseen kulttuuriin ja sisältöjen jakoon. Irina Krohn näkee suuret mahdollisuudet suomalaisen insinööritaidon yhdistämisessä kansainvälisen tason sisältöihin:

”On aika rakentaa silta korkeatasoisten sisällöntuottajien ja nopeasti kuluttajan tarpeisiin reagoivan teknologian välillä. Suomen pitää olla edelläkävijä teknologiaa hyödyntävässä oppimisympäristössä ja uudessa immersiivisessä tarinankerronnassa. Edellisellä hallituskaudella teknologian ja sisältöjen yhdistävä sillanrakennus jätettiin työ- ja elinkeinoministeriön ja TEKESin vastuulle eikä se ole tuottanut riittävästi tuloksia. Nyt on aika lähteä parantamaan teknologian hyödyntämistä sisällön ja kuluttajien tarpeet edellä. Opetus- ja kulttuuriministeriöön kerääntynyt kattava osaaminen kansallisten kulttuuripalvelujan laajasta saatavuudesta on hyvä pohja ponnistaa rakentamaan tulevaisuuden nousua.”

Lähde: SES