STOP THE PRESS!

Vuoden puhuttelevin dokumenttielokuva Valkoinen raivo tulossa elokuvateattereihin

VLMedia Oy tuo Suomen valkokankaille loppuvuonna 2015 Art Films production Oy:n
tuottaman ja Arto Halosen ohjaaman dokumenttielokuvan Valkoinen raivo.

Valkoinen raivo on kertomus Laurista, joka suunnitteli ja valmistautui tekemään massamurhia. Lauri haki kuitenkin apua, eikä toteuttanut ”fantasioitaan”. Myöhemmin hänestä tuli ihmismielen aggression  ja väkivaltaisen käyttäytymisen akateeminen tutkija ja arvostettu tieteellinen
asiantuntija, minkä kautta hän on perehtynyt massamurhiin peilaten myös omia kokemuksiaan
niihin. Tältä pohjalta Lauri on luonut teorian ”valkoisesta raivosta”. Laurin mukaan on olemassa useita ihmisiä, jotka ovat koulukiusaamisen ja lapsuudessa koetun trauman yhdistelmän
seurauksena täynnä ”valkoista raivoa”, mikä voi äärimmillään johtaa kouluampumisiin ja muihin väkivaltaisiin tekoihin.

Ohjaajana toimii lukuisista menestyselokuvistaan tuttu Arto Halonen, joka tunnetaan mm.
Prinsessa ja Isänmaallinen mies –fiktioelokuvista, sekä lukuisista dokumenttielokuvista kuten
Sinivalkoinen valhe, Magneettimies, Pavlovin koirat sekä Euroopan elokuva-akatemian
ehdokkuuden parhaaksi eurooppalaiseksi dokumenttielokuvaksi saanut Pyhän kirjan varjo.

Valkoisen raivon fiktion ja dokumenttielokuvan välimaastossa liikkuvasta kuvauksesta vastaavat tämän hetken menestyneimpiin kuuluvat suomalaiskuvaajat Mika Orasmaa (mm. Iron Sky, Big Game ja Rare Export) sekä Peter Flinckenberg (mm. Betoniyö, Tuulensieppaajat ja Hella W.).

Elokuvan yhteydessä VLMedia, Art Films production, Suomen Mielenterveysseura sekä
Koulukino tulevat järjestämään koulukiusaamista, varhaisen ja nopean puuttumisen tärkeyttä, sekä mielenterveys- ja sosiaalityön merkitystä esiintuovan kiertueen. Kiertuepaikkakunnat ja aikataulut täsmentyvät myöhemmin.

Elokuvan ohjaaja Arto Halonen valottaa yhteistyön ideologiaa seuraavasti: ”Yhteistyö Suomen Mielenterveysseuran ja Koulukinon kanssa tuo aiheen käsittelylle ja levittämiselle lisää syvyyttä ja uusia mahdollisuuksia. Monipolvisen ammattimaisen näkemyksen kautta aihetta on mahdollista käsitellä laajemmin ja konkreettisemmin kuin aiemmin, mikä mahdollistaa myös tiedon
ymmärtämisen ja sen käytännön hyödyntämisen aivan uudella tavoin.”

”Kiusatuksi tuleminen voi kohdata kenet tahansa. Kiusaaminen voi olla suoranaista
väkivaltaa. Mielenterveysseura haluaa tarjota keinoja puuttua kiusaamiseen sekä
vähentää yksinäisyyden kokemista. Tukimateriaali, joka helpottaa keskustelua tunteista,
kaveritaidoista ja mielenterveyttä tukevasta yhteisöstä, jää koulujen käyttöön myöhemminkin”, sanoo toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseurasta.

”Koulukino tarjoaa opettajille välineitä elokuvan kipeiden ja vaikeiden teemojen turvalliseen
käsittelyyn. On tärkeää että kouluissa voidaan myös elokuvakasvatuksen elämyksellisin keinoin tukea koulukiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisyä”, sanoo tuottaja Marjo Kovanen
Koulukinoyhdistyksestä.

VLMedian acquisition & production manager Tero Hiltunen summaa projektin odotuksia: ”Valkoinen raivo on puhutteleva kuvaus ongelmista, joita yhteiskuntamme ei täysin tunnista ja
joihin ei osata puuttua ajoissa. Tästä tulee varmasti yksi mielenkiintoisimmista ja
merkityksellisimmistä elokuvalanseerauksistamme, odotamme kovasti yhteistyötä kaikkien
tahojen kanssa.”