STOP THE PRESS!

kids@docsiin valittu neljä dokumentaarista teosta

AVEK – Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus, Suomen elokuvasäätiö sekä Yle Lapset ja Yle Dokumenttiprojekti ovat valinneet voittajat ensimmäisen kerran toteutettavassa kids@docs -projektissa. Lasten ja nuorten katselu siirtyy yhä enenevässä määrin online -ympäristöön, mutta elinvoimaisten kotimaisten dokumenttiteosten joukosta puuttuvat kuitenkin lähes täysin lapsille suunnatut sisällöt. Tähän tilanteeseen tarttuu kids@docs -projekti.

kids@docs- projekti etsi alkuvuodesta lapsille suunnattuja, digitaaliseen online -ympäristöön valmistettavia dokumentaarisia teoksia, jotka etsivät uusia dokumentaarisen kerronnan muotoja.  Määräaikaan mennessä saapui 26 hakemusta. Toteutettavaksi valikoitui neljä eri tuotantoa. Kukin teos saa 60 000 euron tuotantorahoituksen, jonka rahoittavat AVEK, Suomen elokuvasäätiö ja Yle.

Valinnoissa tärkeinä kriteereinä pidettiin kohderyhmää, 7-12 -vuotiaita lapsia puhuttelevaa sisältöä, elämyksellisyyttä ja uusi digitaalisia kerrontapoja huomioivaa muotoa.

Teokset julkaistaan Ylen jakelualustoilla. Teosten yhteinen ensi-esitys on tammikuun lopulla 2017 DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaalilla, DOKKINO -ohjelmiston yhteydessä.

Valitut tuotannot:

DinnerTime 360
ohjaaja-tuottajat Paulina Tervo ja Sardar Ferit, tuotantoyhtiö Write this Down

Monikulttuurinen interaktiivinen, 360° kuvakerrontaa hyödyntävä dokumentti kutsuu lapsia Suomessa asuvien, eri kulttuureista tulevien perheiden aterialle. Aterian aikana avautuu lasten maailma eri kulttuureissa.

If I dared
ohjaajat Jenni Kangasniemi ja Aino Suni, tuottajat Elli Toivoniemi ja Sanna Kultanen, tuotantoyhtiö Tuffi Films

Verkkodokumenttikampanja, joka hyödyntää verkon yhteisöllisyyden myönteisiä puolia, ja rohkaisee 10-12 -vuotiaita tyttöjä toteuttamaan haaveensa ja kannustamaan toisiaan.

Laita ittes likoon
ohjaaja Juho Tanskanen, tuottaja Oskar Forstén, tuotantoyhtiö franckforsten

Nettidokumentti, joka rohkaisee murrosiän kynnyksellä olevia 11-12 -vuotiaita nuoria tavoittelemaan omia unelmiaan.

Vedenneito
ohjaaja Petteri Saario, tuottaja Elina Pohjola, tuotantoyhtiö Pohjola Filmi

360° kuvakerrontaa hyödyntävä verkkodokumentti kertoo 12-vuotiaan Emikan kesästä, jossa Emikan ohella esiintyy 21-vuotias serkku Antti sekä Saimaan rikas ja leikkiin innostava järviluonto.