STOP THE PRESS!

Ericsson ConsumerLab: nieltävät ja ihon alle asetettavat sensorit arkipäivää jo viiden vuoden kuluttua

Ericssonin ConsumerLab-tutkimukseen vastanneet kuluttajat uskovat, että erilaiset nieltävät tai ihon alle asetettavat sensorit arkipäiväistyvät jo viiden vuoden kuluessa. Elintoimintojen mittaamisen lisäksi sensoreilla voidaan esimerkiksi avata lukkoja tai niitä voidaan käyttää tunnistautumiseen henkilötodistusten sijaan. Tuoreen ConsumerLabin Wearable technology and the internet of things -tutkimuksen vastaukset edustavat 280 miljoonaa älypuhelinkäyttäjää globaalisti.

Puettava teknologia tarkoittaa älyllä, kuten internet-yhteydellä varustettua esinettä, joka liitetään omaan kehoon pukemalla tai kiinnittämällä. Puettavan teknologian avulla voidaan lisätä esineiden välistä vuorovaikutusta sekä tuoda niihin lisää ominaisuuksia. Puettavaa teknologiaa ovat esimerkiksi turvallisuutta lisäävät laitteet, älyvaatteet ja -asusteet sekä sanattoman viestinnän laitteet, jotka välittävät liikettä ja tunteita.

Tuoreesta Ericssonin ConsumerLabin tutkimuksesta selviää, että 43 prosenttia vastaajista uskoo puettavan teknologian korvaavan älypuhelimet. 38 prosenttia uskoo, että se tapahtuu jo viiden vuoden kuluessa. Lisäksi 42 prosenttia uskoo, että puettava teknologia korvaa passin IoT-aikakaudella. Tämän hetkisistä älykellon käyttäjistä neljäsosa vilkuilee älypuhelintaan vähemmän älykellon omien ilmoitusten ansiosta.

Eniten toivottuja laitteita ja ominaisuuksia ovat:

  • henkilökohtainen paniikkinappula (32 prosenttia vastaajista toivoo tätä ominaisuutta)
  • älykello (28 prosenttia)
  • puettava paikannuslaite (27 prosenttia)
  • sähköinen tunnistautuminen (25 prosenttia)
  • kannettava vedenpuhdistin (24 prosenttia).

”Suomessa älykellot ja aktiivirannekkeet ovat lyöneet läpi jo pari vuotta sitten. Lisäksi suomalainen osaaminen puettavan teknologian hyödyntämisessä hyvinvoinnissa ja tavoitteellisessa urheilussa on maailman huippua, kuten esimerkiksi Polar ja Suunto ovat osoittaneet. Me suomalaiset olemme teknologiaorientoitunutta väkeä ja otamme uudet innovaatiot vastaan aikaisessa vaiheessa. Tutkimuksessakin todetaan, että mitä varhaisemmassa vaiheessa puettava teknologia otetaan käyttöön, sitä nopeampi on teollisen internetin kehitys. Lähtökohdat uusille teollisen internetin innovaatioille ovat meillä erittäin hyvät”, sanoo Suomen Ericssonin toimitusjohtaja Olli Sirkka.

Puettavaa teknologiaa käyttää maailmanlaajuisesti tällä hetkellä noin 85 miljoonaa ihmistä. Tutkituilla markkinoilla käyttäjien määrä on tuplaantunut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tällä hetkellä kuluttajat pitävät älykelloja, aktiivirannekkeita ja puettavia kameroita yleisinä, valtavirtaan kuuluvina laitteina.

Kuluttajat ennustavat, että vuoteen 2020 mennessä yleistyvät älylasit, älykäs paikannuslaite, älypuhelimen notifikaatiosormus sekä omaan kehoon kiinnitettävä turvakamera. Tutkimukseen vastanneet kuluttajat arvioivat puettavan teknologian kasvun käännekohdan sijoittuvan vuoden 2020 jälkeiseen aikaan, jolloin ennustetaan erityisesti sanattomaan viestintään keskittyvien laitteiden yleistyvän. Kuluttajista 60 prosenttia arvelee, että nieltävät tai ihon alle laitettavat sensorit tulevat yleistymään muita laitteita ohjaavina laitteina jo viiden vuoden kuluessa.

ConsumerLabin tutkimuksesta selviää myös, että kuluttajat haluavat käyttää useita puettavia älylaitteita samanaikaisesti. Kolmasosa vastaajista uskoo käyttävänsä ainakin viittä verkossa olevaa laitetta vuoden 2020 jälkeen. Tällä hetkellä neljäsosa käyttäjistä omistaa useamman kuin yhden puettavan älylaitteen, ja joka kymmenennellä on neljä puettavaa laitetta.

Ericssonin ConsumerLabin maaliskuussa 2016 tekemään kvantitatiiviseen kuluttajatutkimukseen vastasi 5000 älypuhelimen käyttäjää Brasiliassa, Etelä-Koreassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Vastaukset edustavat 280 miljoonan älypuhelimen käyttäjän näkemyksiä globaalisti.