STOP THE PRESS!

Kansanmusiikin ja kansantanssin elävän perinnön rinki perustettu

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpano etenee ja tavoittaa yhä laajemmin alan toimijoita Suomessa. Nyt kansanmusiikki- ja kansantanssikenttä lähtee perustamaan aineettoman kulttuuriperinnön rinkiä. Aiemmin on perustettu käsityörinki ja luontorinki. Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta toteutetaan verkostotoimintana, jossa korostetaan yhteisöjen ja sidosryhmien osallisuutta. Keskeisessä roolissa tässä työssä ovat monialaisista toimijaverkostoista kootut aineettoman kulttuuriperinnön ringit.

Kansanmusiikki- ja -tanssiväki kokoontui keskiviikkona 13.7. Kaustisen Kansanmusiikkijuhlilla Elävä perintö  seminaariin, jossa paneuduttiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toteuttamiseen.  Kansantaiteenkeskuksen Museosalin täyteen keränneen seminaarissa Museoviraston Leena Marsio esitteli Unescon sopimusta. Sen jälkeen esiteltiin puhein, soitoin ja lauluin kansanmusiikin ja -tanssin kentältä neljä aineettoman kulttuuriperinnön esimerkkiä: runolaulu, suomenruotsalainen menuetti, kaustislainen viulunsoittoperinne ja romanilaulu. Kaikki kohteet löytyvät myös keväällä avatusta Elävän perinnön wikiluettelosta.

Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista Suomessa. Aineeton kulttuuriperintö on mm. esittävää taidetta, käsityötaitoja, suullista perinnettä, sosiaalisen elämän käytäntöjä sekä rituaaleja ja juhlamenoja.

Keskeisessä roolissa kansallisen toimeenpanon toteuttamisessa ovat monialaisista toimijaverkostoista kootut aineettoman kulttuuriperinnön ringit. Rinki toimii koordinoivana elimenä ja solmukohtana, jossa kunkin alan perinteen harjoittamisesta, siirtämisestä, koulutuksesta, tutkimuksesta, dokumentoinnista ja tallentamisesta vastaavat toimijat voivat kohdata. Se voi mm. herätellä keskustelua, järjestää seminaareja ja tapahtumia, innostaa elävän perinnön wikiluettelon kartuttamiseen sekä luoda uusia kumppanuuksia ja hankkeita.

Kansanmusiikin ja kansantanssin kentän järjestötahot olivat seminaarissa lavealti edustettuina, ja alan kulttuuriperintöringin perustamisesta oltiin yksimielisiä. Työ sen eteen jatkuu alkusyksystä Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen toimiessa koollekutsujana.