STOP THE PRESS!

Turku tekee hyvää -kampanja pistää kaupunkilaiset liikkeelle

Turkulaiset haastetaan liikkumaan koko syyskuun ajan mittavassa Koko Turku liikkuu –kampanjassa. Kampanjan tekevät yhdessä Turun kaupunki ja kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio Valonia.

Tavoitteena on kerätä 384 000 kilometriä eli yhtä paljon kuin matkaa maasta kuuhun. Turkulaiset haastetaan keräämään kilometrejä nyt jo toisen kerran. Viime elokuussa kaupunkilaiset askelsivat Oulun kaupungin haastamina 114 000 kilometriä eli kolme kertaa maailman ympäri.
Nyt tavoitteet ovat korkeammalla. Kampanjan järjestäjät uskovat, että tavoitteisiin päästään. Kaupunginjohtaja Aleksi Randell ja vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes ovat haastaneet myös Turussa toimivat yhdistykset, työpaikat ja muut organisaatiot suunnittelemaan toimintaa, jolla lisätään kaupunkilaisten arkeen liikettä.

– Turku haluaa vahvasti edistää asukkaiden hyvinvointia ja aktiivista elämäntapaa. Mitä terveempiä me olemme, sen paremmin koko Turku voi – hyvinvointi näkyy vähentyneinä sairaspoissaoloina, lyhempinä terveyskeskusjonoina ja elinvoimaisempana kaupunkina, sanoo Turun liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari.

Liikunnan lisäämiseksi kampanjassa tarjotaan koko syyskuun ajan käytännön vinkkejä ja tapahtumia liikunnan lisäämiseksi. Vinkit ja tapahtumat löytyvät helposti verkosta osoitteesta www.turku.fi/turkutekeehyvaa.

Esimerkiksi päiväkodeissa pidetään liikuntavinkkien kalenteria, kouluilla järjestetään lukuisia liikuntatapahtumia ja kaupungin vanhuskeskukset liikuttavat asukkaita yhdessä SPR:n avustajien ja maahanmuuttajien kanssa.
Yksi suurimmista tapahtumista on jo kolmatta kertaa järjestettävä Pekka Hyysalon FightBack Run lauantaina 3.9. Erillinen tiedote FightBack Runista liitteenä.
Kaupungin kumppanina kampanjassa on Valonia, jonka tavoitteena on edistää kestävää liikkumista Varsinais-Suomessa. Valonian kautta kampanja on saanut Liikennevirastolta liikkumisen ohjaus -tukea, jonka tavoitteena vähentää henkilöautoilua.
-Kun liikuntaa lisätään arkimatkoille esimerkiksi pyöräilemällä ja kävelemällä, vähenee henkilöautolla liikkuminen. Terveellinen tapa liikkua on myös ympäristöystävällinen tapa, kertoo Valonian projektisuunnittelija Marja Tommola.

Kilometrien kerääjien kesken arvotaan useita palkintoja, jotka auttavat pysymään aktiivisena jatkossakin. Palkintojen kokonaisarvo on liki 4 000 euroa. Pääpalkintona on 1 000 euron lahjakortti. Muina palkintoina arvotaan Fölin lahjakortteja, Museokeskuksen vuosikortteja, konsertti- ja teatterilippupaketteja, 20 kerran liikuntaranneke, liikuntalippupaketteja sekä aktiivisuusrannekkeita.
Kampanja juontuu kaupunkistrategiasta
Koko Turku liikkuu -kampanja on konkreettinen esimerkki, jolla toteutetaan Turun kaupunkistrategian hyvinvointi- ja aktiivisuusohjelman tavoitteita.

Ohjelma toteutetaan kaikkien toimialojen yhteistyönä sekä yhdessä asukkaiden, järjestöjen, seurojen ja kaupungin muiden kumppanien kanssa. Hyvinvointi- ja aktiivisuusohjelman toteutuksesta vastaa toimialarajat ylittävä ohjausryhmä. Sitä johtaa vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes.
Mittavasta hyvinvointiohjelmasta on vuoden 2017 toiminnan suunnitteluun valittu neljä Turulle tärkeää tavoitetta. Nämä ovat vanhemmuuden tukeminen, nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi, terveiden elämäntapojen edistäminen sekä yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen. Näiden toteuttamiseksi työn alla on useita hankkeita.
-Hyvinvoinnille keskeistä on aktiivinen elämäntapa. Sitä tuetaan siirtämällä painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin, ja siten parannetaan asukkaiden mahdollisuuksia ottaa vastuuta itsestään, läheisistään ja ympäristöstään. Lisäksi kaupunkilaisten elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia tuetaan, Sartes sanoo

#Turkutekeehyvaa kokoaa kaiken yhteen
Eri hyvinvointihankkeet kootaan kaikki yhden tunnuksen alle. Tunnus on Turku tekee hyvää, jota kaupunki alkaa vahvasti käyttää kokoavana teemana hyvinvointityön viestinnässä ja markkinoinnissa.

Kuntalaiset löytävät tapahtumat, palvelut ja tempaukset verkkosivulta www.turku.fi/turkutekeehyvaa. Sosiaalisessa mediassa viestintä kootaan hashtagin #turkutekeehyvaa alle.
-Saman teeman alle kokoaminen auttaa kaupunkilaisia löytämään palvelut. Turku tekee hyvää on sekä lupaus hyvästä palvelusta ja hyvästä viestinnästä, Minna Sartes sanoo.