STOP THE PRESS!

Taide, uskonto, valta -näyttely Turussa Wäinö Aaltosen museossa 15.9.–11.12.2016

Taide, uskonto, valta. Teoksia Pietarin Valtiollisesta uskontojen historian museosta Wäinö Aaltosen museon laaja näyttelykokonaisuus ottaa osaa ajankohtaiseen keskusteluun taiteen, uskonnon ja vallan suhteesta. Näyttelyssä tarkastellaan aiheeltaan uskontoon liittyvien taideteosten suhdetta sekä taiteen sisäisiin muutoksiin että yhteiskunnalliseen vallankäyttöön eri aikoina. Uskonnolla ja kuvataiteella on pitkä ja tiivis sidos toisiinsa. Uskonnollisen taiteen merkitys ja tehtävä on aikojen saatossa vaihdellut puhtaasti uskonnollisen sanoman välittämisestä monitulkintaiseen poliittisen vallan ylläpitämiseen. Sana on muuttunut kuvaksi ja kuva ideologiaksi.

Mikäli haluaa ymmärtää taideteoksen välittämää viestiä, on olennaista pohtia millaiseen kulttuuriseen kontekstiin teos on syntynyt. Teoksen käyttötarkoitus, tilaajan toiveet ja taiteilijan asema ovat eri aikoina ja eri kulttuureissa vaihdelleet voimakkaasti. Joskus taiteen tekeminen on itsessään uskonnon harjoittamista. Taideteos voi virittää uskonnolliseen hartauteen tai opettaa lukutaidottomille tärkeimpiä uskonkappaleita. Kuva voi liittyä myös konkreettisesti sanaan ja muodostua pyhistä kirjoituksista kuten islamilaisessa taiteessa.

Toisinaan poliittisia ja uskonnollisia agendoja voi olla vaikeaa erottaa toisistaan. Kuvataiteen avulla on levitetty uskonnonvastaisia aatteita ja poliittisesti värittyneitä ennakkoluuloja uskonnollisia ryhmiä kohtaan. Uskonnollisen kuvaston tuhoaminen on myös kulttuurin tuhoamista.

Pietarissa sijaitsevan Valtiollisen uskontojen historian museon kokoelmista kootussa näyttelyssä on mukana teoksia mm. Francisco Goyalta (1746–1828), Mikhail Nesterovilta (1862–1942) ja Viktor Vasnetsovilta (1848–1926). Valtaosa näyttelyn yli 230 teoksesta liittyy maailman pääuskontoihin ja mukana on lisäksi uskonnonvastaisia teoksia. Ajallisesti teokset sijoittuvat 1600-luvulta 1970-luvulle. Näyttelyn on kuratoinut näyttelyamanuenssi Susanna Hujala.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan näyttelyjulkaisu
Taide, uskonto, valta. Teoksia Pietarin Valtiollisesta uskontojen historian museosta.
Konst, religion, makt. Konst från Statens religionshistoriska museum i S:t Petersburg
Kieliversiot: suomi-ruotsi ja englanti-venäjä
54 sivua, erillinen näyttelyn teoslista
ISBN 978-951-595-190-8
Turun museokeskuksen julkaisuja / Publikation av Åbo museicentral 80. ISSN 1797-9633