STOP THE PRESS!

Kaali kuntoon -verkkokurssi on pelastusrengas kuormittuville aivoille

Kaali kuntoonOdotettu syksyn uutuus Kaali kuntoon -verkkokurssi tarjoaa tietoa ja konkreettisia työkaluja aivojen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Aivoterveys ja aivojen itsehoito on tärkeää, sillä jatkuva stressi ja aivojen liika kuormittuminen johtavat pitkittyessään muistiongelmiin, uupumukseen ja pahimmillaan masennukseen. Kaali kuntoon -verkkokurssi on kehitetty vaivattomaksi ja helpoksi tavaksi jokaiselle: kurssi tarjoaa tutkittua tietoa helposti lähestyttävässä muodossa.

”Kaali kuntoon -verkkokurssi on pimeän ajan pelastusrengas, joka tuo avun aivoille. Aivojen hoitaminen ei ole raskasta vaan ihanaa ja helppoa! Kurssilta saa tietoa ja monenlaisia työkaluja hoitaa omaa ja läheisten aivoterveyttä toimivin keinoin”, kurssin kehittänyt hyvinvointikouluttaja, tietokirjailija ja suositun Autuutta aivoille -sivuston perustaja Raija Kivimetsä muistuttaa.

Ihanille ja aivoja autuuttaville itsehoidon konsteille on kysyntää. Kivimetsän Parasta aivoillesi – ohjeita aivojen hyvinvointiin (Otava) -teoksesta on otettu jo neljä painosta ja Autuutta aivoille® Hoitavat kortit® ovat käytössä useilla tuhansilla työpaikoilla ja yksityisillä ihmisillä. Autuutta aivoille -sivusto kerää viikoittain tuhansia kävijöitä.

Stressi sairastuttaa yhä useamman

Ennusteet eivät lupaa hyvää ihmisten aivoterveydelle. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan masennus on vuoteen 2030 mennessä suurin yksittäinen sairaustaakan aiheuttaja maailmassa.

”Masennuksen takana on usein stressi ja loppuunpalaminen. Näitä me kaikki voimme ehkäistä, kun heräämme huolehtimaan aivoistamme ajoissa. Jokainen voi tehdä aivoterveyden edistämiseksi paljon ja osaltaan ehkäistä muistisairauksia ja vakavaa masennusta”, Kivimetsä sanoo.

Muistisairaudet lisääntyvät hälyyttävästi: sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomessa muistisairauksiin sairastuu vuodessa yli 13 000 henkilöä eli 36 henkilöä joka päivä. Vaikka väestön ikääntyminen osaltaan selittää muistiongelmia, muistiongelmien kanssa kamppailevat yhä nuoremmat. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työkäisiä muistisairaita on 5000–7000 ja joka viides alle 35-vuotiaista kärsii muistihäiriöistä.

Kiire sekä työn ja nuorilla opintojen kuormittavuus aiheuttavat pitkittyessään muistioireita ja keskittymisvaikeuksia. Kivimetsä muistuttaa myös jatkuvan istumisen ja vähäisen liikkumisen aiheuttamista ongelmista sekä älypuhelinten ja muiden laitteiden liiallisen käytön aiheuttamasta stressistä.

”Olemme paitsi yksilön ja perheiden myös yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta kestämättömässä tilanteessa”, Kivimetsä huokaa.

Viidentoista vuoden ajan aivoteemojen parissa työskennellyt Kivimetsä ryhtyi kehittämään verkkokurssia saamiensa yhteydenottojen ja palautteen perusteella. Aivojen itsehoitoon ja aivoterveyden edistämiseen kaivataan kipeästi konkreettista apua, koska moni kokee uupuvansa jo tietotulvan ja erilaisten näkemysten alle. Tietoa on olemassa paljon, mutta se on usein vaikeaselkoista eikä aina perustu oikeaan tietoon.

Tutkittua tietoa helposti omaksuttavassa muodossa

Kurssi sisältää tuhdin mutta voimaannuttavan ja autuuttavan paketin helposti käyttöön otettavia, tutkittuun tietoon perustuvia käytännöllisiä keinoja, jotka auttavat aivoja päivittäin. Kurssi koostuu videoista, harjoituksista, teksteistä ja monenlaisista käytännöllisistä ohjeista. Kurssin opeilla jokainen voi selättää uupumusta, kohottaa mielialaansa ja parantaa muistiaan. Kurssi auttaa kestämään pimeää kaamosaikaa paremmin.

”Kaali kuntoon -verkkokurssin tarkoituksena ei ole rasittaa ja ähkyttää lisää jo ennestään väsynyttä, stressaantunutta ja arjen rumbassa kamppailevaa. Verkkokurssi on rakennettu innostavaksi ja käytännönläheiseksi. Mukana on hyvinvointia lisääviä harjoituksia ja tehtäviä”, Kivimetsä kertoo.

Oma elinympäristö on tärkeä tekijä aivojen hyvinvoinnissa. Kurssi tarjoaa myös yksinkertaisia ohjeita ja neuvoja, miten omasta kodista poistetaan stressitekijöitä ja muutetaan kodin huoneet aivoystävällisiksi.