STOP THE PRESS!

Yksinäisten Suomi: Yksinäisyys haittaa satojentuhansien suomalaisten elämää

Joka viides suomalainen kokee olevansa yksinäinen. Yksinäisyys heikentää suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä voimakkaammin kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Se eristää ihmisen yhteiskunnasta, lannistaa, sairastuttaa ja voi viedä pohjan koko elämältä. Yksinäisyys onkin ylipainon, liikunnan puutteen ja tupakanpolton veroinen yhteiskunnallinen ongelma, jonka merkitykseen on havahduttu vasta viimeisten viidentoista vuoden aikana.

Yksinäisten Suomi kertoo yksinäisyydestä 2010-luvun Suomessa. Tarkastelun kohteena ovat yksinäisyyden yleisyys ja sen ilmeneminen eri ihmisryhmissä, sen vaikutukset elämänlaatuun, kansanterveyteen sekä aivoihin ja mieleen, yksinäisyyden kulttuuriset tulkinnat ja yksinäisyyden yhteiskuntapolitiikka. Mitä merkitsee yksin jääminen parisuhteessa ja lapsuudessa? Mistä yksinäisyys syntyy, kuinka sitä voisi vähentää ja kenen siihen pitäisi puuttua?

Teoksen lähtökohtana on, ettei yksinäisyys ole yksinomaan tai ensisijaisesti yksilön ominaisuus vaan se kytkeytyy yhteiskunnan rakenteellisiin jakoihin ja kulttuurisiin eroihin.

Yksinäisyyden ehkäiseminen rakentaa todellista perusturvaa

Suomalaisessa tutkimuksessa yksinäisyys muun muassa lisäsi sairastavuutta ja sai aikaan masentuneisuutta, aloitekyvyttömyyttä, tulevaisuuden pelkoa, eristäytymistä kotiin, sosiaalisia pelkoja, työttömyyttä, velkaantumista, lohtushoppailua ja -syömistä, päihteidenkäyttöä sekä ruokahaluttomuutta.” Niina Junttila

Ihmissuhteet ovat muodostuneet ihmislajin kehityksessä niin tärkeiksi, että aivojen kipujärjestelmät viestivät voimakkaalla ja konkreettisella tavalla sosiaalisen verkoston vauriosta.” Kiti Müller & Johannes Lehtonen

Vaikka yksinäisyys sinänsä ei olisi varsinainen sairaus, se voidaan ainakin nähdä tilanteena, johon pitäisi kiinnittää huomiota vaurioiden ehkäisemiseksi. (…) Terveydenhuollolle yksinäisyys on valtava haaste, jonka merkitys on alettu ymmärtää vasta viime aikoina.” Jussi Kauhanen

Yksinäisyys on myös yhteiskunnallinen kysymys, ja tutkijoiden on kannettava vastuuta siitä, että suomalaisen yhteiskunnan institutionaalista rakennetta uudistetaan niin, että yksinäisyys vähenee. Tässä riittää halukkaille tutkijoille, virkamiehille ja poliitikoille työtä vuosikymmeneksi. Yksinäisyyden ehkäiseminen ja vähentäminen rakentaa suomalaisille todellista perusturvaa, joka kannattelee meitä tulevissa murroksissa.” Juho Saari

Juho Saari (toim.)
Yksinäisten Suomi
ISBN 978-952-495-406-8
Gaudeamus 2016

Toimittaja
Juho Saari, VTT, on Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopiston dosentti, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Tampereen yliopistossa ja osa-aikainen hyvinvointisosiologian professori Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella.