STOP THE PRESS!

Vahvista kävelemällä 24.9. hyvä hoitopolku Parkinsonin tautia sairastaville

Parkinsonin tauti, etenevä neurologinen sairaus, vaikuttaa päivittäin 14 000 suomalaisen elämän kaikkiin osa-alueisiin. Tulevina vuosina tautiin sairastuneiden määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan väestön ikääntyessä.

Oikea-aikainen ja asiantunteva hoito on sairastuneiden toimintakyvyn ylläpitämisen tärkein edellytys. Hyvän hoidon varmistamiseksi Suomen Parkinson-liitto on luonut yhdessä  AbbVien, Tehyn ja Lääkäriliiton kanssa Parkinsonin tautia sairastavien Kelpo Polku -hoitomallin. Hoitopolkumallin vakiinnuttamisella vallitsevaksi hoitokäytännöksi kaikkialla Suomessa turvataan Parkinsonin tautia sairastavien asiantuntevan ja oikea-aikaisen hoidon saaminen asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Tautia sairastavien hyvää hoitopolkua vahvistetaan valtakunnallisella kävelytapahtumalla 31 paikkakunnalla lauantaina 24.9. klo 12–15. Tapahtuman suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Päätapahtuman Narinkkatorilla Helsingissä avaa klo 12 kansanedustaja Sari Sarkomaa, joka puhuu sote-uudistuksen vaikutuksista suomalaisten terveydenhoitoon.

”Järjestämme Kelpo polku -kävelytapahtuman lisätäksemme tietoisuutta Parkinsonin taudin vaikutuksista sairastuneiden elämään. Samalla haluamme kiinnittää päättäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten huomion laadukkaiden hoitopolkujen vahvistamiseen ja tautia sairastavien hyvän hoidon varmistamiseen”, sanoo Suomen Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila.

Sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota yhdenvertaisia, laadukkaita ja tarpeellisia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikille suomalaisille asuinpaikkakunnasta riippumatta. Uudistus lisää kansalaisten valinnanvapautta ja samalla myös jokaisen omaa vastuuta terveydestä.

”Parantumatonta Parkinsonin tautia sairastavat tarvitsevat oikean hoitopolun löytääkseen riittävästi tietoa monioireisesta sairaudestaan ja hoitomahdollisuuksista. Jos he eivät saa toimintakykynsä ylläpitämisen edellytyksenä olevaa oikea-aikaista tietoa ja asiantuntevaa hoitoa kasvaa yhteiskunnalle koituva lasku sairaala- ja laitoskustannusten muodossa”, muistuttaa Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila.

”Tietoa, neuvontaa, kuntoutusta ja vertaistoiminnan mahdollisuuksia tarjoamalla autamme  sairastuneita läheisineen oikealle hoitopolulle. Samalla haluamme parantaa tietoisuutta itsehoidon mahdollisuuksista: yhtenä esimerkkinä siitä Kelpo polku -kävely muistuttamassa liikunnan tärkeydestä oleellisena osana Parkinsonin taudin hyvää hoitoa.”

Tietoa Kelpo polku -kävelytapahtumista, kävelypaikkakunnista ja yhteyshenkilöistä löytyy Parkinson-liiton kotisivuilta: www.parkinson.fi.

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tautiin sairastumisen riski lisääntyy 50. ikävuoden jälkeen. Maailmanlaajuisesti esiintyvää tautia sairastaa noin yksi sadasta 70-vuotiaasta. Tyypillisiä oireita ovat lepovapina, liikkeiden hidastuminen, jäykkyys ja tasapaino-ongelmat. Myös masennus ja hajuaistin tai äänen voimakkuuden heikkeneminen on melko tavallista. Ennakoivia oireita voivat olla unihäiriöt, ummetus ja tunne-elämän muutokset. Oireet johtuvat aivojen mustatumakkeen dopamiinia tuottavien solujen kuolemisesta. Taudin syytä ei tiedetä, eikä sitä osata parantaa.