STOP THE PRESS!

Antiikin historiaa pähkinänkuoressa -luentosarja alkaa 20.9.

Etelä-Karjalan kansalaisopisto (EKKO) järjestää yhdessä Lappeenrannan maakuntakirjaston kanssa yleisöluentosarjan Antiikin historiaa ja kulttuuria pähkinänkuoressa. Sarja käsittää kolme luentokertaa kreikkalais-roomalaisen antiikin kulttuurin arjesta ja juhlasta sekä sen jälkivaikutuksesta. Luennoille on vapaa pääsy.

Suomen Historiallisen Seuran toiminnanjohtaja Julia Burman tutustuttaa kuuntelijat klassiseen Ateenaan, hellenismin uusiin suuntauksiin taiteissa ja uskonnossa sekä Rooman valtakunnan perintöön. Hän painottaa, että antiikin kulttuuri on länsimaisen sivistyksen perusta ja on näin jokaisen eurooppalaisen ihmisen omaa kulttuuriperintöä.

”Tiistain 20.9. luennolla käsittelen niitä asioita ja ihanteita, jotka tulevat kulttuuriimme lähinnä klassisen kauden kreikkalaisesta kulttuurista ja sen politiikasta. Jo pelkästään sanat politiikka ja demokratia ovat tulleet meille klassisesta kreikankielestä”, Burman kertoo.

Kurssin näkökulma antiikin maailmaan on kahtalainen: mitä se merkitsee meille nykyaikana ja toisaalta, miten asiat olivat 2500 vuotta sitten, ja millaisia merkityksiä näillä asioilla oli aikoinaan.
”Kurkistus historiaan lisää aina ymmärrystämme omasta maailmastamme. Ihmisten erilaiset tavat tehdä asioita, ajatella asioista ja selviytyä oman aikansa ja elämänsä haasteista antavat suhteellisuutta omiin ongelmiimme, sanoo Burman ja jatkaa:
”Ihminen on kovin samanlainen kuin 2500 vuotta sitten, vaikka ympäristömme on muuttunut ja tekniikka erityisesti. Jotkut asiat ovat nykyään paremmin, jotkut huonommin. Mutta meillä on samoja ihanteita. Toisaalta olemme joistain asioista täysin eri mieltä. Siksi historia on niin hauskaa!”
Burman toteaa, että vaikka kulttuurimme juuret ovatkin antiikin maailmassa, on antiikin kulttuuri meille myös vieras kulttuuri. Hänen mukaansa aina, kun tutkimme vierasta kulttuuria, samalla tutkimme omaamme: suhteutamme asiat omaan kulttuuriimme, jotta pystyisimme ymmärtämään. Samalla syvennämme oman kulttuurimme ymmärtämistä ja löydämme sekä samanlaisuuksia että eroja toisesta kulttuurista ja avarramme omaa ymmärrystämme.
”Tämä on arvokasta itsessään ja nykyään entistä tärkeämpää, kun suomalaisessa arjessa on aiempaa enemmän mukana ihmisiä, jotka ovat tulleet tänne erilaisista kulttuuritaustoista.”
Antiikin kulttuuri on tuhatvuotinen ajanjakso, johon mahtuu valtavasti erilaisia asioita, aikakausia, uskontoja ja tapoja. Luentosarjalla Burman käsittelee valikoituja perusasioita, eikä osallistujilla ei tarvitse olla ennakkotietoja.

Luennot ovat tiistaisin 20.9., 25.10. ja 22.11. klo 17.30─19.30 Lappeenrannan maakuntakirjaston Tarinasalissa (Valtakatu 47, kellarikerros).