STOP THE PRESS!

Sanotaan tyyliin näin: Elävä kieli muuttuu maailman mukana

Sanotaan tyyliin näinSosiaalisen median keskustelut, verkkojulkaisemisen huolettomuus, kielitoimiston pöyristyttävät myönnytykset ja mainosten tahallinen kielellä kikkailu ovat nostaneet myrskyjä ”oikean” kielen puolesta. Kieli herättää tunteita. Miksi ihmiset saavat puhua miten sattuu? Kuka päättää, mikä on oikeaa kieltä?

Kirjakieltä ohjailevat monenlaiset säännöt, joista osa on luonnollisia, kun taas toisista on vain päätetty näin. Kirjakielen normit antavat periksi puhekielen ehdoilla, koska juuri puhekieli on tärkein ja ensimmäinen kielemme. Elävä kieli muuttuu maailman mukana.  

Sanotaan tyyliin näin on kokoelma kirjoituksia kielestä, sen ilmiöistä, historiasta ja käytöstä. Mikä upseerinarvo on alun perin tarkoittanut tallirenkiä? Mistä syystä strandasta tuli ranta mutta stressistä ei tullut ressiä? Onko Helsingin puhekielessä kaikki lainattua vai löytyykö siitä jotain ihan omaa?

Kirja osoittaa, ettei kieli ole vakava asia vaan sillä saa leikkiä.

Sanat ja ilmaukset eivät pysähdy hallinnollisille rajoille

”Sanojen lukumäärän laskija saa vaivanpalkakseen tiedon, että sanoja on missä hyvänsä kielessä niin paljon kuin kulloinenkin kieliyhteisö käyttöönsä tarvitsee (…).” 

”Verkossa, kirja- ja puhekielen välimaastossa, kaiken ohjailun ja sensuurin tavoittamattomissa, elää paljon sekä kielenainesta että perinneainesta, jota muualta on vaikea tavoittaa.”

”Emme elä umpiossa. Sanat, sanontatavat ja ilmaukset ovat yhteisiä eivätkä pysähdy hallinnollisille rajoille. On vaikea löytää kielellistä ilmiötä, joka rajoittuisi vain yhden kunnan tai kaupungin alueelle.”

”Oikeasta, normien mukaisesta kielenkäytöstä tuli aikanaan isänmaallisuuden ja kansallisen hengen symboli. (…) Tässä symboliikassa tietyt harvat ’kielivirheet’ saivat sosiaalisen stigman merkityksen.” 

Erkki Lyytikäinen
Sanotaan tyyliin näin
Kirjoituksia kielen ilmiöistä

ISBN 978-952-495-403-7
Gaudeamus 2016

Kirjoittaja
Erkki Lyytikäinen on pitkän linjan kielimies ja tietokirjailija. Hän on tehnyt päivätyönsä Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen amanuenssina ja toiminut suomen murteiden kenttätutkijana.