STOP THE PRESS!

Lappeenrannan taidemuseo mukaan Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeeseen

Lappeenrannan taidemuseo on valittu mukaan Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-suurhankkeeseen, jonka tarkoituksen on tarjota kahdeksasluokkalaisille ikimuistoisia taide-elämyksiä. Ehdotuksen jätti 135 taidelaitosta tai työryhmää, joista 55 valittiin mukaan.
Taidetestaajat on Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittama suurhanke, joka mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua kulttuurikohteissa.
Toinen vierailu suuntautuu omaan maakuntaan tai lähialueelle, toinen pääkaupunkiseudulle. Kokonaisuudessaan kulttuurikohteet tavoittavat jopa 65 000 kahdeksasluokkalaista opettajineen lukuvuonna 2017 – 2018.
Kolmevuotisen Taidetestaajat-hankkeen budjetti on yhteensä 15 – 20 miljoonaa euroa, ja se on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. Hanketta koordinoi Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto.

Lappeenrannan taidemuseo tarjoaa kahdeksasluokkalaisille Taidetestaajille monipuolisen taide-elämyksen, jonka puitteissa he tutustuvat taidemuseossa esillä olevaan näyttelyyn sekä osallistuvat yhteisöllisen taideteoksen tekemiseen ammattitaiteilijan johdolla.
Taidemuseokäyntien ennakkomateriaali suunnitellaan yhteistyössä Kimpisen yläkoululaisten kanssa. Taidemuseossa esillä olevaan näyttelyyn tutustutaan Visual Thinking Strategies –menetelmän avulla.
Visuaalisten taiteiden opetukseen kehitetty menetelmä antaa tilaa Taidetestaajien omille ajatuksille ja tulkinnoille sekä rohkaisee heitä ilmaisemaan omia mielipiteitään.
Menetelmä myös kehittää vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua ja kuvanlukutaitoa. Näyttelykäynnin jatkotyöstönä Taidetestaajat osallistuvat yhteisöllisen taideteoksen tekemiseen ammattitaiteilijan johdolla sekä prosessin dokumentoimiseen.
Jatkotyöstön yhteistyökumppanina toimii Lappeenrannan kuvataidekoulu.

Lappeenrannan museot on jo vuosien ajan panostanut kouluyhteistyöhön. Museoissa vierailee vuosittain lukuisia koululaisryhmiä mm. lastenkulttuurikeskus Metkun mahdollistamien kulttuuripolkujen myötä. Metku on myös Taidetestaajat-hankkeen yhteistyökumppani.
Vuonna 2015 museo julkaisi kolmekielisen, interaktiivisen ja mobiilioptimoidun Aikamatka Kannakselle –verkkonäyttelyn (www.aikamatkakannakselle.fi), joka suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan
Kesämäenrinteen koulun kahdeksasluokkalaisten kanssa. Verkkonäyttely, kuten kouluyhteistyössä suunniteltava Taidetestaajat-hankekin, tarjoaa koululaisille elämyksellisen oppimisympäristön ja toimintatavan, joka on myös uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen.

Lisätietoa Taidetestaajat-hankkeesta ja mukaan valituista taidelaitoksista ja työryhmistä:
https://skr.fi/fi/ajankohtaista/yli-50-kulttuurilaitosta-valittu-tuottamaan-el%C3%A4myksi%C3%A4-taidetestaajille