STOP THE PRESS!

EMMAn näyttelyohjelma 2017 julki

Vuonna 2017 EMMA laajenee uudella, Suomi 100 -hankeeksi lukeutuvalla Rut Brykin (1916-1999) ja Tapio Wirkkalan (1915-1985) kokoelmiin pohjautuvalla designtilalla ja tuo esille kaksi nykytaidetta ja modernismia yhdistävää näyttelykokonaisuutta.

Yhteistyö kansainvälisten tahojen kanssa tuo kevätkaudella museoon merkittävät Joseph Beuysin (1921-1986), käsitetaiteen pioneerin, ja tanskalais-islantilaisen nykytaiteilijan Olafur Eliassonin (s.1967) näyttelyt.

Espoossa pitkään asuneen Ernst Mether-Borgströmin (1917-1996) ja brittiläisen Sarah Morrisin (s. 1967), kahden geometrisen abstraktin taiteen edustajan, kesällä avautuvat näyttelyt esittelevät dialogisesti modernismin perinnettä ja nykymahdollisuuksia.

Suurten näyttelykokonaisuuksien lisäksi WeeGeen tiloihin avautuu keväällä EMMAn tuottama pohjoismaisen nykymuodin näyttely ja syksyllä EMMAn Areena-tilassa nähdään Heli Rekulan (s.1963) taidetta.

Saastamoisen säätiön Kosketus-kokoelmanäyttely on esillä läpi vuoden. Näyttelyä uudistetaan ajoittain pienimuotoisesti.

 

OLAFUR ELIASSON: PENTAGONAL LANDSCAPES / 8.2.-21.5.2017

Tanskalais-islantilainen taiteilija Olafur Eliasson on tehnyt Saastamoisen säätiön kokoelmahankinnan Pentagonal mirror tunnel erityisesti EMMAn museotilaan ja sen kunniaksi  taidemuseo esittää taiteilijan teoksista kootun projektin Pentagonal landscapes.  EMMA on suunnitellut projektin läheisessä dialogissa Studio Olafur Eliassonin kanssa.

Olafur Eliasson on nykytaiteilija, joka tutkii ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta. Projektin  teoksista suurin osa on valmistunut viimeisten kuuden vuoden kuluessa. Sen keskeisiä teemoja ovat valo, optiikka, peili, arkkitehtuuri, suuntaaminen ja maisema.

Olafur Eliasson työskentelee laajalti taiteen eri alueilla – installaation, maalauksen, veistoksen, valokuvan ja filmin alueilla.  Vuodesta 1997 lähtien hänellä on ollut yksityisnäyttelyitä eri puolilla maailmaa merkittävissä taidemusoissa kuten Museum of Modern Art´issa, New York, Tate Modernissa, Lontoo, sekä Venetsian Biennaalissa. Eliassonin julkisen taiteen projekteihin kuuluvat The New York City Waterfalls, 2008; Cirkelbroen, Kööpenhamina, 2015; ja Ice Watch, jossa sulavia jäävuoria kuljetettiin Grönlannista Kööpenhaminaan vuonna 2014 ja Pariisiin vuonna 2015 COP 21-ilmastokonferenssin johdosta.

Eliassonin Berliinissä sijaitseva studio perustettiin vuonna 1995 ja siihen kuuluu noin kahdeksankymmentä henkilöä, käsityöläisiä, arkkitehteja, arkistonhoitajia ja kokkeja. Vuonna 2014 Eliasson ja arkkitehti Sebastian Behmann perustivat Studio Other Spaces nimisen  taide-  ja arkkitehtuuritoimiston, jonka toiminta suuntatuuu taiteidenväliseen ja kokeelliseen rakentamiseen sekä julkisen tilan teoksiin. Yhdessä insinööri Frederik Ottesenin kanssa Eliasson vetää globaalia projektia Little Sun, joka tuottaa aurinkovoimalla toimivia lamppuja ja latureita kiinteätä sähköverkkoa vailla oleville yhteisöille.

 

JOSEPH BEUYS / TOISIN AJATELLEN / 8.2.-21.5.2017

Joseph Beuys – Toisin ajatellen (Outside the Box) -näyttelyn ytimen muodostavat Euroopan vanhimman modernin taiteen museon, puolalaisen Museum Sztukin, merkittävä Beuys-kokoelma ja arkisto. Näyttelyn tuottavat ja kuratoivat yhdessä EMMA ja Sztuki-museo. Museon Beuys-kokoelma on taitelijan itsensä museolle lahjoittama kokonaisuus, jolle hän antoi nimen Polentransport. Kyseessä oli taiteilijan tuotannossa hänen mittavimpiin aktioihinsa lukeutuva performanssi, solidaarisuuden ele Puolalle, joka vuonna 1980-1981 koki hetkittäisen vapautumisen kommunistisen puolueen otteesta, ja jolloin 10 miljoonaa kansalaista liittyi Solidaarisuusliikkeeseen. Tilanteen mahdollistamana ja innoittamana Beuys tuli Puolaan vuonna 1981 mukanaan oma henkilökohtainen arkistonsa – painotuotteita, julisteita, valokuvia, piirroksia, grafiikkaa ja esineitä – joka dokumentoi hänen tuotantoaan noin 30 vuoden ajalta. Hän lahjoitti puuarkussa kokoelmansa museoon Lodzissa. Polentransport:in oli tarkoitus itsessään toimia muutoksen katalysaattorina ja toimia vapaan luovuuden ja toiminnan merkkinä.

EMMAssa helmikuussa avautuva näyttely nostaa esiin Beuysin ajankohtaisena taiteilijana. Näyttely esittelee Beuysin ajattelua neljän eri teeman valossa: ekologia, ekonomia, demokratia ja marginaalit.  Beuysin ideat rauhanomaisesta muutoksesta, aktivismista tai aineettoman käsitetaiteen kierrätettävyydestä ovat mitä ajankohtaisimpia, ja hänen taiteensa herättää meidät jälleen pohtimaan sitä, mitä itse voimme tehdä ympärillämme havaitsemille epäkohdille yhteiskunnassa.

Käsitetaiteen keskushahmoihin lukeutuva Joseph Beuys on yksi 1900-luvun taidekäsitystä eniten muuttaneita taiteilijoita Andy Warholin ja Marcel Duchampin rinnalla. Taiteen tekeminen merkitsi hänelle humanitääristä asennetta muokata yhteiskuntaa ja hän kehittikin käsitteen ”elävä veistos”: kuka tahansa voisi olla taiteilija. Beuys uskoi taiteen parantavaan voimaan. Hänelle se tarkoitti yhteiskunnan eheyttämistä sekä yksittäisen ihmisen toimintakykyä ja puuttumista yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Hänen käsitetaiteellinen tuotantonsa oli ennen kaikkea luovaa toimintaa sosiaalisen muutoksen puolesta. Hän pohti, voitaisiinko taloudellisen omaisuuden ja omistajuuteen kietoutuva toimintamekanismi korvata jollakin muulla. Beuysin aikana ekologisuus nosti päätään; hän oli mm. Saksan vihreän puolueen perustajajäseniä. Fluxus-liike, jonka perustajajäseniä hän myös oli, toimi myöhemmin merkittävänä kimmokkeena ekologisen taiteen ja esimerkiksi maataiteen esiin nousulle.

 

ERNST METHER-BORGSTRÖM / 21.6.2017-7.1.2018

Ernst Mether-Borgström oli yksi suomalaisen abstraktin taiteen uranuurtajista, jonka varhaisempaan tuotantoon kuuluu myös esittäviä aiheita. EMMA esittelee Mether-Borgströmin hänen 100-vuotisjuhlavuotenaan suomalaisen modernismin yhtenä keskeisenä taiteilijana, jonka tuotantoon kuuluu grafiikkaa, maalauksia ja veistoksia. Taiteilijan työskentelyä tuodaan esiin myös osana espoolaista kuvataide-elämää. Mether-Borgström asui pitkään Espoossa ja työskenteli Nallenpolun ateljeetalossa.

Mether-Borgströmin ensiesiintyminen tapahtui Nuorten näyttelyssä Helsingin Taidehallissa vuonna 1941. Hänen teoksiaan on esitetty lukuisissa näyttelyissä kotimaassa ja ulkomailla. Taiteilijan teoksia on suomalaisten kokoelmien lisäksi monissa merkittävissä museoissa muualla kuten MoMA:ssa New Yorkissa, Pietarin Eremitaasissa ja Tukholmassa National Museumissa.

EMMAn näyttely on jatkoa museon omalle, suomalaisen modernismin klassikoita esittelevälle näyttelysarjalle, jossa aikaisemmin on nähty mm. Tapio Wirkkalan, Birger Kaipiaisen, Anitra Lucanderin, Lars-Gunnar Nordströmin ja Rut Brykin näyttelyt. Näyttelyn yhteydessä ilmestyy EMMAn julkaisema laajasti taiteilijan tuotantoa esittelevä kirja. Näyttely sisältää runsaasti EMMAn kokoelmiin kuuluvia teoksia.  Näyttely ja kirja toteutetaan yhteistyössä Mether-Borgströmin Säätiön kanssa.

 

SARAH MORRIS / 21.6.2017-7.1.2018

Viime vuosina kansainväliseen tietoisuuteen nousseen brittiläissyntyisen, Yhdysvalloissa asuvan Sarah Morrisin tuotannossa maalaus ja elokuva yhdistyvät. Hänet tunnetaan abstrakteista, graafisen voimakkaista ja värikkäistä maalauksista, joissa hän hyödyntää arkkitehtonisia elementtejä. Morris kiinnostui Espoon Tapiolasta ja inspiroitui WeeGee-talon arkkitehtuurista, jonka pohjalta hän työstää EMMAn näyttelytiloihin 30-metrisen seinämaalauksen. Näin mittavan paikkasidonnaisen maalauksen Morris on toteuttanut vain kerran aiemmin. Morrisin omaleimaisia elokuvia voi luonnehtia kaupunkien psykologisiksi muotokuviksi. EMMAn näyttelyssä taiteilijalta nähdään paikkasidonnaisen seinämaalauksen lisäksi kolme elokuvaa Points on a Line (2010), Chicago (2011) ja Rio (2012) sekä Rio-sarjan maalauksia.

 

MUODIN VUOKSI / 3.5.-3.9.2017

Muodin ja kuvataiteen välisiä rajapintoja käsittelevä Muodin vuoksi -näyttely koostuu noin kymmenen pohjoismaisen aallon harjalla työskentelevän ja kansainvälistä läpimurtoa kurottavan tai jo sen tehneen nuoren muotisuunnittelijan tuotannosta.

Ajankohtaisessa muotisuunnittelussa kiinnostavaa on sen rajankäynti taiteen kanssa: monia suunnittelijoita inspiroi kuvataide ja ensimmäiset suunnitelmat vaatteista hakevat usein innoitustaan taiteen kaltaisesti avantgardismista. Kokonaisuuteen valikoidaan suunnittelijoita, joiden tuotantoon sisältyy radikaaleja, muodin rajoja taiteen suuntaan venyttäviä piirteitä. Näyttely ei kuitenkaan ole taidenäyttely, vaan edelläkäyvän designin näyttely, jossa merkittävässä roolissa on esillepanon kiinnostavuus, näyttävyys ja elävyys – sekä laajemmin suhde muodin ympärillä käytävään keskusteluun.

EMMAn tuottama näyttely sijoittuu WeeGee-talon ensimmäisen kerroksen Studio Suuroseen.

 

HELI REKULA / LINNUN TIETÄ – AS THE CROW FLIES / SYKSY 2017

Heli Rekulan näyttelyprojekti Linnuntietä – As the Crow Flies koostuu taiteilijan tekemästä tutkimuksesta Kuninkaantien vanhalla postireitillä Norjan Bergenistä Piatariin asti. Linnuntietä-projekti on monipuolisesta kuva- ja arkistoaineistosta koostuva installaatio, joka kertoo taiteilijan oman elämän ja suvun tarinoiden kytkeytymisestä tälle reitille.

Palkittu kuvataiteilija Heli Rekula toimi valokuvataiteen professorina Bergenissä Norjassa ja työskentelee tällä hetkellä Aalto-yliopiston lehtorina. Hän valmistelee väitöskirjaansa Taideyliopiston Kuvataidekatemiassa.

 

EMMAN YLEISÖPALVELUT MUKANA VALTAKUNNALLISESSA TAIDETESTAAJAT-PROJEKTISSA

EMMA on mukana syksyllä 2017 alkavassa, valtakunnallisessa Taidetestaajat-projektissa. Sen kautta 180 000 suomalaista kahdeksasluokkalaista saavat kolmen vuoden sisällä syävällisesti tutustua taiteeseen asuinalueestaan riippumatta. EMMAssa vierailevat luokat saavat itselleen taiteilijakaverin, jonka kanssa yhteistyö voi saada erilaisia muotoja.
Lisää Suomen kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton rahoittamasta hankkeesta: www.taidetestaajat.fi