STOP THE PRESS!

Sausage Party -elokuvan ikärajana pysyi 12

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa runsaan yleisöpalautteen perusteella 31.10.2016 uudelleenluokitellut elokuvan Sausage Party (2016). Kuvaohjelmaluokittelija oli 6.10.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12. Elokuvan ikäraja ei muuttunut. Ikärajan perusteena ovat seksuaalinen sisältö, ahdistavuus, päihteiden käyttö ja väkivalta, joiden vaikutusta elokuvan musta, räävitön komediallisuus ja animaatiokonteksti lieventävät. Pääosassa ovat epärealistiset, inhimillistetyt elintarvikehahmot.

Yleisöpalautteissa ihmeteltiin sitä, miksi ”aikuisten animaatioelokuvana” markkinoidulla Sausage Partylla on ikäraja 12, vaikka elokuva ei ole lapsille sovelias. KAVI muistuttaa, että ikärajojen perusteena on aina sisältöjen mahdollinen haitallisuus tietyn ikäisen lapsen kehitykselle. Ikärajat eivät koskaan ota kantaa elokuvan sopivuuteen tai suosittele elokuvaa tietyn ikäisille.

Useissa palautteissa oltiin erityisen huolestuneita siitä, että kyseistä animaatiota pääsevät katsomaan jopa 9-vuotiaat lapset. KAVI korostaa, että ikäjousto on tarkoitettu lapsen huoltajan tai muun lapsen hyvin tuntevan aikuisen arvioitavaksi, eikä sitä kannata käyttää automaattisesti. Jouston käyttöä harkitessaan huoltajan tulee huomioida sekä lapsen yksilöllinen kehitystaso että elokuvan haitalliseksi arvioidun sisällön laatu.