STOP THE PRESS!

Kirjastokonsortio Aleksandria – suomalainen tiedekirjallisuus avoimeksi verkkoon

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Helsingin yliopiston kirjaston pilottihanke kirjastokonsortio Aleksandria toteutuu. Aleksandria on hanke, jossa saatetaan suomalaista tiedekirjallisuutta verkon kautta avoimesti kaikkien luettavaksi.

Kirjastokonsortio Aleksandria on uusi suomalaiseen tiedekirja-ekosysteemin tarkoitettu avointen tiedekirjojen (open access) rahoitusmekanismi. Siinä sovelletaan kansainvälisesti onnistuneen Knowledge Unlatched -konsortion esimerkkiä suomalaiseen kontekstiin. Hankkeessa on perehdytty avoimen monografian julkaisuprosessiin sekä kustantajan, kirjoittajan että kirjaston näkökulmasta.

Aleksandria tarjoaa kirjastoille ja kustantamoille erinomaisen tavan yhdessä edistää avointen kotimaisten tiedekirjojen verkkojulkaisemista. Mallissa kustantamot tarjoavat suomenkielistä tiedekirjapakettia konsortiolle, joka sitoutuu maksamaan paketista julkaisumaksun. Tämä maksu jakaantuu tasan kaikkien osallistuvien kirjastojen kesken.

Pilottikierroksen 7 kirjastoa hankkivat nyt avoimeksi 10 laadukasta SKS:n kustantamaa kotimaista tiedekirjaa. Teokset julkaistaan avoimesti verkossa avoimen lisenssin alla, ja ne tarjotaan kaikille lukijoille vastikkeetta PDF- ja EPUP -tiedostomuodoissa.

Avoimuudesta hyötyvät niin tutkijat, yliopistot ja tutkimuslaitokset, tutkimusrahoittaja kuin koko kansalaisyhteiskunta.  Kirjastoille avoimen julkaisemisen edistäminen on keino parantaa tieteellisen tiedon saavutettavuutta.

Lisää tietoa Aleksandriasta.