STOP THE PRESS!

Mielen salat: Ihmismieltä ymmärtämällä voidaan muuttaa maailmaa

Mielen salatMieli liitetään yleensä ajatteluun ja aivoihin. Koska ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa, sitä voidaan tarkastella myös kielen, kulttuurin ja filosofian kautta. Tutkimuksella edistetään niin muistihäiriöisten hoitoa, neurologisesti sairaiden kuntoutusta kuin opetuksen suunnitteluakin. Yksilötason lisäksi ajattelun ja mielen ymmärtäminen voi auttaa ilmastonmuutoksen kaltaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa.

Luovuus, tunteet, mielikuvitus ja unet osoittavat, että mieli edustaa paljon muutakin kuin pelkästään ajattelun kaltaista tietoista ja järkiperäistä käyttäytymistä. Unien lisäksi tietoisuuden rajalla sijaitsevat erilaiset yliluonnolliset kokemukset. Uskontojen tapaan ne voivat olla sosiaalisesti ja kulttuurisesti merkityksellisiä ihmisten elämässä.

Mielen salat -teoksessa psykologit, aivotutkijat ja muut asiantuntijat avaavat ovet ihmismielen ja aivojen toimintaan. Kirjassa tarkastellaan esimerkiksi aivojen ja mielen kypsymistä, ystävyyden mekaniikkaa sekä persoonallisuuden vaikutusta hyvinvointiin. Siinä myös osoitetaan, kuinka mieltä ymmärtämällä voidaan parantaa yhteiskuntaa ja yksilön mahdollisuuksia pärjätä osana sitä.

Mahdollisuus sosiaaliseen nousuun lisää terveyttä ja vähentää keskeisten kansantautien riskiä

Katsekontaktia käytetään hyväksi kaikenlaisessa vaikuttamisessa. Poliitikko katsoo kohti esittäessään vaalilupauksiaan äänestäjilleen, esimies kannustaessaan alaisiaan hyvään suoritukseen, lääkäri antaessaan hoito-ohjeita potilaalleen ja vanhempi pyytäessään lastaan tyhjentämään astianpesukoneen.” Jari Hietanen

Uusien terveysteknologioiden, kuten virtualisoitujen palveluiden ja hoivarobottien käyttöönotto saattaa tulevaisuudessa vähentää merkittävästi inhimillistä kanssakäymistä ja koskettamista. Tulevaisuuden sosiaalipalveluja ja terveysteknologiaa suunniteltaessa onkin tärkeää pitää mielessä, että sosiaalisella kosketuksella saattaa olla merkittäviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.” Lauri Nummenmaa & Riitta Hari

”(…) mahdollisuus sosiaaliseen nousuun ja mahdollisuus lapsuuden heikkojen olosuhteiden kompensoimiseen lisäävät terveyttä ja vähentävät keskeisten kansantautien kuten kakkostyypin diabeteksen ja sydän- ja verisuonitaudin riskiä. (…) Lapsen- ja vanhempien sosioemotionaalisella suhteella on osoitettu olevan pitkälle ulottuvat seuraukset.”
Liisa Keltikangas-Järvinen

Mikko Ylikangas (toim.)
Mielen salat
ISBN 978-952-495-407-5
Gaudeamus 2016

Teos kuuluu Suomen Akatemian TUTKITUSTI-sarjaan.