STOP THE PRESS!

Turun kaupunki juhlii ja liputtaa Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Tänä vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta Suomessa. Juhlavuoden 2016 teemana on yhdenvertaisuus lapsia ja nuoria osallistaen. 

Turussa Lapsen oikeuksien päivää vietetään monella tapaa. Pääkirjaston Studio-tilassa (os. Linnankatu 2) klo 14-17 esitellään Turun Lasten Parlamentin toimintaa, ja yleisöllä on mahdollisuus tavata sen nuoria vaikuttajajäseniä.

Unicef Turun vapaaehtoiset ovat paikalla kertomassa omasta toiminnastaan ja siitä, miten heidän toimintansa edistää lasten oikeuksia.

Lapsilta ja aikuisilta kerätään kommentteja siitä, millainen olisi lapsiystävällisempi Turku. Jaamme kommentteja sosiaalisessa mediassa tunnisteella #lapsiystävällinenturku. Labradorinnoutaja-halikoira Ruska on myös lasten taputeltavana.

Pelaamalla hyvinvointia

Pääkirjaston Studio-tilassa esitellään ja testataan päivän teemaan sopivia mobiilipelejä. EmpowerKids-projektissa kehitetään pelillistä sovellusta lasten hyvinvoinnin arviointiin ja edistämiseen. Ideana on, että lapsi arvioi sovelluksen avulla omia liikuntatottumuksiaan, ravitsemustaan, voimavarojaan ja päivittäistä elämänrytmiään.

Turun yliopiston tohtorikoulutettava Anni Pakarinen kertoo:

Lasten kanssa toimivien ammattilaisten käsissä sovelluksesta tulee hyvinvoinnin tukemisen työkalu, jonka avulla käydään keskustelua lapsen voinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Näissä keskustelussa lapsen ääni tulee paremmin kuuluviin ja hänen yksilölliset tarpeensa pystytään huomioimaan.” 

Sovelluksesta on valmiina prototyyppi, jota lapset ja ammattilaiset voivat testata.

Toinen digitaalinen lapsia ja nuoria kiinnostava pelillinen elementti on Hyvä arkiympäristö –oppimisalusta, jota esitellään Studion tilaisuudessa. Alusta on suunniteltu yläkoululaisille, lukiolaisille sekä heidän vanhemmilleen. Perimmäisenä tarkoituksena on kertoa, mitä kaupunki-infra on ja miten kaupunki sitä hoitaa. Tavoitteena on saada asukkaat talkoilemaan ja ottamaan oma arkiympäristö ja puistot omakseen.

Turku haluaa olla lapsiystävällinen kunta

Turun kaupunki toteuttaa Unicef Suomen Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia, ja on sitoutunut kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Turku on valinnut erityisiksi painopisteikseen lasten oikeuksien ja osallisuuden kehittämisen.

Millainen on lapsiystävällinen kunta?

  • Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
  • Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
  • Sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.

Lapsiystävällisyyttä kouluihin

Koulut ovat olennainen paikka edistää lasten oikeuksia ja kertoa lapsille ja nuorille mahdollisuudesta osallistua esimerkiksi palveluiden suunnitteluun. Siksi Turun Lasten Parlamentin koordinaattorit järjestävät koulutustilaisuuden oppilaille ja opettajille tiistaina 22.11. Tilaisuudessa juhlitaan lasten oikeuksia mutta käsitellään myös sitä, miten lapsiystävällisyyttä voitaisiin Turussa edistää.

Turun kaupunki liputtaa lapselle 20.11.

Turun kaupunki, lapsi- ja perhejärjestöt ja lapsiasiainvaltuutettu kannustavat kaikkia mukaan liputtamaan lapsen oikeuksien puolesta. Sisäministeriö on jo usean vuoden ajan määrännyt valtion virastot liputtamaan ja antanut yleisen liputussuosituksen.

Turun kaupunki liputtaa lapselle 20.11. ja haastaa kaikki mukaan nostamaan lipun salkoon lapsen oikeuksien päivänä. Mitä useampi osallistuu liputukseen, sitä varmemmin lapsen oikeuksien päivästä tulee vakiintunut liputuspäivä.

Toimi näin:

1. Jos asut taloyhtiössä, ota yhteyttä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään ja pyydä liputusta 20.11.
2. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.liputalap­selle.fi. Ilmoittautua voivat niin yksityiset henkilöt, kunnat, yrityksen kuin yhteisötkin.
3. Haasta liputtamaan myös naapurisi, päiväkoti, koulu, kun­ta, seurakunta tai muu taho, missä liputus on mahdollista.

Tubettajat mukana edistämässä yhdenvertaisuutta

Pienempi kuin kolme ry on tubettajien hyväntekeväisyysjärjestö. Huippusuositut tubettajat EeddspeaksDeata ja Roni Back toimivat tänä vuonna lapsen oikeuksien lähettiläinä ja toteuttavat kaikkiaan neljä videota yhdenvertaisuudesta. Kannattaa kuunnella, miten nämä nuoret kokevat yhdenvertaisuuden.

Lapsen oikeudet lentoon tarinoiden voimalla

Pieniä tarinoita -kampanja valtaa Facebookin lapsen oi­keuksien viikolla. Kampanjaidean äiti on Suomen Unicefin suojelija, rouva Jenni Haukio.

Unicef toteuttaa Pieniä tarinoita -kampanjan kansainvä­lisenä. Kirjailijat ympäri maailman kirjoittavat lyhyitä tari­noita lapsen oikeuksista ja julkaisevat tarinat Facebook-sivuillaan lapsen oikeuksien viikolla 14.-20. marraskuuta. Mukana kampanjaa toteuttamassa ovat Suomen Kirjailija­liitto ja Finlands svenska författareförening.

Kampanjassa on mukana noin 40 maata. Suomessa kam­panjaan on liittynyt yli 80 kirjailijaa, muun muassa Eppu Nuotio, Virpi Hämeen-Anttila, Olli Jalonen, Leena Lehtolai­nen ja Juha Itkonen. Tarinoita voi hakea Facebookissa lapsen oikeuksien viikolla aihetunnisteella #ForEveryChild.

Studion-tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Turun kaupunki, Turun yliopiston hoitotieteen laitos sekä Unicef Suomi ja Turku.