STOP THE PRESS!

Vuoden tiedekirja -ehdokkaat 2016 on valittu

Vuoden tiedekirja -palkintoraati on valinnut kymmenen teosta, jotka kilpailevat Vuoden tiedekirja 2016 -palkinnosta. Palkinto jaetaan Tieteen päivillä 11.1.2017.

Vuoden tiedekirja -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta tutkimuskirjallisuutta. Vuoden 2016 palkintoraatiin kuuluvat dosentti Ulla-Maija Peltonen (humanistiset tieteet), professori Jukka Rantala (yhteiskuntatieteet) ja professori Erik Bonsdorff (luonnontieteet). Raadin sihteerinä toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisupäällikkö Johanna Lilja. Palkinnon rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto.

Raati on tutustunut marraskuun 2016 alkuun mennessä ilmestyneisiin kirjoihin kustantajien luetteloiden sekä tiedetoimittajien ja tutkijoiden tekemien ehdotusten perusteella. Kun sekä suurten kustannustalojen että pienkustantajien tuotanto oli käyty läpi, arviointiin päätyi noin 60 nimekettä. Aineistoa rajattaessa sovittiin, että Vuoden tiedekirja voi olla myös synteesi tai yhteenveto aiemmin erikseen julkaistuista artikkeleista.

Koska Vuoden tiedekirja -palkinto on ainoa yleinen tiedekirjapalkinto Suomessa, raati päätti kiinnittää huomiota juuri tiedekirjalle tyypillisiin piirteisiin, kuten vertaisarviointiin, asiaankuuluvaan lähdeviitteistöön, toimivaan rajaukseen sekä käsiteltävien kysymysten, käytettyjen menetelmien ja taustalla olevien ajatusten esiin tuomiseen. Lopullisen ehdokaslistan teoksissa valintaperusteina olivat myös aiheen relevanttius – se, miten teos luo uutta tai syventää olemassa olevaa tietoa ja herättää keskustelua. Ansioksi katsottiin myös, jos kirja saa lukijan ajattelemaan uudella tavalla. Palkinnolla halutaan kannustaa tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia.

Näillä perusteilla Vuoden tiedekirja -ehdokkaiksi valikoitui kymmenen teosta:

Tiina Arppe: Uskonto ja väkivalta. Durkheimin perilliset. Tutkijaliitto

Outi Fingerroos & Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.): Perheenyhdistäminen: Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi. Vastapaino

Ilkka Hanski: Tutkimusmatkoja saarille: Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa. Gaudeamus

Akseli Hemminki: Kuoleman laakso: Voiko syöpää hoitaa kokeellisilla menetelmillä? Nomerta

Marjaliisa Hentilä & Seppo Hentilä: Saksalainen Suomi 1918. Siltala

Jukka Kortti: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Marjo Laitila & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra: Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Vastapaino

Tarja-Liisa Luukkanen: Mitä maalaiskansa luki? Kirjasto, kirjat ja kirjoja lukeva yhteisö Karstulassa 1861–1918. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Juho Saari (toim.): Yksinäisten Suomi. Gaudeamus

Matti Vuento:  Virukset: Näkymättömät viholliset. Gaudeamus