STOP THE PRESS!

Av-alan tuotantokannustin käyttöön Suomessa

Audiovisuaalisen kulttuurin ja alan työllisyyden edistämiseksi kehitetyn tuotantokannustimen odotetaan synnyttävän 40 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa suomalaisille yrityksille vuonna 2017. Av-ala on ponnistellut jo kymmenisen vuotta kannustimen saamiseksi Suomeen. Tuotantokannustin kuuluu Tekesin rahoituspalveluihin ja sitä voi hakea tammikuun alusta lähtien.

Tuotantokannustin on maksimissaan 25 % maksuhyvitys Suomessa syntyneistä tuotannon osto- ja palkkakustannuksista. Rahoitusta voivat hakea sekä ulkomaiset että kotimaiset tuotantoyhtiöt. Rahoituksen mahdollisia kohteita ovat pitkä elokuva, dokumenttielokuva, käsikirjoitettu tv-draama sekä animaatiotuotannot.

Tuotantokannustimen tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja, yrityksiä ja liiketoimintaa alalle, joka työllistää paljon taiteen alan freelancereita. Taiteellinen osaaminen esimerkiksi näyttelijän työssä, säveltämisessä, käsikirjoittamisessa, ohjaamisessa tai muotisuunnittelussa sekä digitaaliset tuotantoihin liittyvät palvelut ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Positiivisia tulosvaikutuksia odotetaan syntyvän myös majoitus-, catering- ja logistiikkapalveluita tarjoaville yrityksille.

Tuotantoyhtiöt etsivät tuotannoilleen parasta mahdollista tuotantokannustinta. Kielitaitoinen ja monipuolisesti koulutettu väestö, toimiva tie- ja raideverkosto, lentokenttien tiheys, alhainen korruptio ja poliittinen vakaus, joihin Suomi on jo 100 vuotta panostanut, muodostavat hyvät puitteet kansainvälisten tuotantojen houkuttelemiseksi Suomeen.

Markkinointia tarvitaan, jotta kansainväliset tuotantoyhtiöt löytävät vaivatta sopivat palvelut ja tekijät. Myyntiin ja markkinointiin tarvitaankin av-alan yritysten ja muiden organisaatioiden lisäksi koko Team Finland -verkosto.