STOP THE PRESS!

Kansalliseen Maailman muisti –rekisteriin korkeatasoisia hakemuksia

Suomen kansallinen Maailman muisti -komitea vastaa Maailman muisti -ohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta ja seurannasta Suomessa. Se ylläpitää kansallista rekisteriä, jossa esitellään Maailman muisti -rekisteriin hyväksytyt kohteet. Komitea edistää kansallisen rekisterin ohella myös kansainvälisen Unesco Memory of the World -rekisterin tunnettuutta.

Kesäkuussa 2016 avattuun, lokakuussa sulkeutuneeseen kautta aikojen ensimmäiseen hakuun Suomen kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin jätettiin yhteensä seitsemän hakemusta. Ensimmäisellä arviointikierroksella 11.1.2017 komitea arvioi hakemusten tason erittäin korkeaksi.

Rekisteriin valitut kohteet julkaistaan 18.4.2017 Kansallisarkistossa järjestettävässä tilaisuudessa.

Kansalliseen Maailman muisti –rekisteriin hakivat vuoden 2016 haussa:

  • Fragmenta membranea -kokoelma, Kansalliskirjasto
  • XV Olympia Helsinki 1952 -arkisto, Helsingin kaupunginarkisto
  • K. Finska Hushållningssällskapets arkiv (1797-1917), Åbo Akademis bibliotek
  • Monrepos’n kartanon kirjasto, Kansalliskirjasto
  • Zacharias Topeliuksen arkisto, Kansalliskirjasto
  • Jean Sibeliuksen käsikirjoitusarkisto, Kansalliskirjasto
  • Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv, Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum och Ålands landskapsarkiv

www.maailmanmuisti.fi

Unesco, Memory of the World