STOP THE PRESS!

Kansallismuseon ainutlaatuiseen keskiaikaisten veistosten kokoelmaan voi nyt tutustua verkossa

Apostoli Kaarinan kirkosta. Kuva: Ilari Järvinen, Museovirasto

Kansallismuseon laaja keskiaikaisten veistosten kokoelma julkaistaan tänä vuonna Finna-hakupalvelussa, jossa kuka tahansa voi tutustua siihen. Ensimmäisessä vaiheessa on ainutlaatuisesta kokoelmasta julkaistu noin 100 veistoksen kuvat ja perustiedot. Kaikkiaan kokoelmaan kuuluu yli 200 veistosta ja alttarikaappia, jotka ovat kertyneet 1870-luvulta lähtien pääasiassa seurakuntien lahjoituksina ja talletuksina. Kokoelma on sekä laadultaan että määrältään myös kansainvälisesti merkittävä.

Veistoksista on otettu uuden digitaaliset kuvat: kuusi erilaista sivukuvaa sekä kuvat päälaesta ja pohjasta. Kuvien avulla voi tutkia mm. veistosten veistotekniikkaa ja muita yksityiskohtia. Ensimmäisessä vaiheessa Finnassa julkaistut 100 teosta ovat yksittäisiä veistoksia, joista osa on esillä Kansallismuseon perusnäyttelyssä, mutta osa ei ole ollut yleisön nähtävillä pitkään aikaan. Suuret alttarikaapit kuvataan ja julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Muinaistieteellisen Toimikunnan 1870-luvulta lähtien järjestämien taidehistoriallisten retkikuntien dokumentointityö herätti kiinnostuksen Suomen keskiaikaisten kirkkojen säilynyttä alkuperäistä esineistöä kohtaan. Ylioppilasosakuntien, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ja Muinaistieteellisen Toimikunnan keräämät kokoelmat muodostivat tärkeän osan Suomen kansallismuseon edeltäjän, vuonna 1897 perustetun Valtion historiallisen museon kokoelmia. Keskiajan taiteen kerääminen ja yleisölle esitteleminen oli keskeisessä asemassa nuoren kansakunnan itseymmärryksen kasvattamisessa 1800-luvun lopulta lähtien.

Keskiaikaisten veistosten kokoelman vanhin teos, ns. Korppoon madonna, on ajoitettu 1200-luvun alkuun. Nuorimmat veistoksista on valmistettu 1500-luvun alkuvuosikymmeninä. Varhaisimmat seurakuntiin hankitut kirkolliset veistokset tuotiin mm. Etelä-Skandinaviasta ja Pohjois-Saksasta sekä Ruotsin itäiseltä rannikkoalueelta ja Gotlannista. Keskiajan lopulla lähes aina monin eri värein maalatut ja kullatut, tammesta tai lehmuksesta veistetyt veistokset valmistettiin Ruotsin lisäksi Itämeren eteläisten rannikkoalueiden kaupan ja käsityön keskuksissa, kuten Lyypekissä ja Danzigissa (nyk. Gdańskissa) tai Tallinnassa. Veistosten paikallinen valmistaminen Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Hämeen keskiajalla tiheimmin asutuilla alueilla käynnistyi vähitellen ulkomaisten esikuvien pohjalta. Kivikirkkojen rakentaminen lisäsi veistosten kysyntää 1400–1500-lukujen vaihteessa.

Kansallismuseon kokoelma on maassamme ainutlaatuinen minkä lisäksi se on sekä laadultaan että määrältään kansainvälisestikin merkittävä. Neitsyt Mariaa, Kristusta ja eri pyhimyksiä esittävät veistokset kertovat katolisen kirkon toiminnan lisäksi keskiajan visuaalisen kulttuurin moninaisuudesta ja kansainvälisyydestä sekä niistä tiiviistä kulttuuriyhteyksistä, joita Suomesta keskiajalla oli muualle Eurooppaan.

Kansallismuseon keskiaikaisten veistosten kokoelma Finnassa löytyy täältä. Voit myös hakea termillä: ”keskiaikainen puuveistos” ja rajata hakutulosta kohdasta organisaatio ”Kansallismuseo”.