STOP THE PRESS!

Kopiosto tilitti 35 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia

Kopiosto tilitti vuonna 2016 tekijänoikeuskorvauksia esittäville taiteilijoille, tekijöille ja kustantajille yhteensä yli 35 miljoonaa euroa. Korvaukset kerättiin av-teosten käyttöluvista ja julkaisujen kopiointiluvista, ja ne tilitettiin oikeudenomistajille sekä henkilökohtaisesti että heitä edustavien järjestöjen välityksellä.

Av-teosten oikeudenomistajille 20 miljoonaa euroa

Televisio- ja radio-ohjelmien tekijöille ja esittäjille Kopiosto tilitti vuonna 2016 kaikkiaan 10 miljoonaa euroa. Tilitysjärjestelmäuudistuksesta johtuen korvauksia maksettiin poikkeuksellisesti kahdelta vuodelta.

Tilitetyt korvaukset jakautuivat korvauslajeittain seuraavasti:

Opetustallennuskorvaukset sekä Yle Areenan kotimaisten ohjelmien käyttö opetustilanteessa 5,7 miljoonaa euroa
Yksityisen kopioinnin korvaukset eli hyvitysmaksu 3 miljoonaa euroa
Tukholman alueella näkyvällä TV Finland -kanavalla esitetyt suomalaiset ohjelmat 470 000 euroa
Muut av- ja radioteosten käyttökorvaukset 800 000 euroa

Näistä 4,6 miljoonaa oli vuonna 2014 ja 5,4 miljoonaa vuonna 2015 kertyneitä korvauksia.

Koulutusrahasto Kouralle siirrettiin 500 000 euroa jaettavaksi av-tekijöille apurahoina ja palkintoina.

Ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämisestä maksetaan korvauksia ohjelmien tekijöille ja esittäjille, lähettäjäyhtiöille ja elokuvatuottajille. Vuoden 2015 korvauksia maksettiin lähettäjäyhtiöille 1,1 miljoonaa euroa, tuottajille 500 000 euroa sekä tekijöille ja esittäjille miljoona euroa.

Lisäksi maksettiin verkkotallennuspalveluista vuosilta 2015-2016 kertyneitä korvauksia Teostolle, Gramexille ja Tuotokselle yhteensä noin 7 miljoonaa euroa.

Kopiointikorvauksia tekijöille ja kustantajille 14 miljoonaa euroa

Kopiosto maksoi kotimaisille jäsenjärjestöilleen viime vuonna yhteensä 13,5 miljoonaa euroa kirjojen, lehtien ja nuottien valokopioinnista, tulostamisesta sekä digitaalisesta kopioinnista ja käytöstä kerättyjä korvauksia.

Korvauksia maksettiin 26:lle kulttuurin ja viestinnän eri aloja edustavalle Kopioston jäsenjärjestölle. Tekijöitä edustavat järjestöt käyttävät pääosan korvauksista apurahoihin, kustantajajärjestöt puolestaan jakavat korvaukset miltei kokonaan suoraan jäsenkustantajilleen. Jäsenjärjestöt rahoittavat Kopioston tilittämillä kopiointikorvauksilla myös monia esimerkiksi kirjallisuus- ja kuva-alan palkintoja.

Ulkomaisten julkaisujen kopioinnista kerätyt korvaukset Kopiosto tilittää ulkomaisille vastavuoroisuuskumppaneilleen. Viime vuonna korvauksia tilitettiin ulkomaille 800 000 euroa.

Lainauskorvausta kuvantekijöille 1,1 miljoonaa euroa

Kopiosto tilitti viime vuonna kuvantekijöille kirjastolainauksista lähes 1,1 miljoonaa euroa. Kuvataiteellisten teosten sekä valokuvateosten tekijöille kohdistetun korvauksen jako perustui vuoden 2014 lainaustilastoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijöille maksama lainauskorvaus koskee yleisissä kirjastoissa tapahtuvaa teosten lainaamista. Julkaisu- ja tekijäkohtainen korvaus määräytyy lainauskertojen perusteella.