STOP THE PRESS!

Apua yhä useammalle lapselle ja nuorelle suoraan kännykkään

Help.some-palvelun kautta autettiin viime vuonna yli 700 nuorta. Mobiilisovelluksesta on nyt julkaistu iOS-versio, jotta entistä useampi nuori saisi nopeasti luotettavaa tietoa ja neuvontaa kiperässä tilanteessa. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi.  

Help.some on Suomen ainoa lapsille ja nuorille suunnattu mobiilisovellus, josta nuori voi saada tietoa ja tukea esimerkiksi erilaisissa kiusaamis- ja häirintätapauksissa, seksuaaliseen ahdisteluun ja hyväksikäyttöön liittyvissä kysymyksissä sekä muiden rikosasioiden selvittelyssä ja rikoksen uhreja koskevissa asioissa. Sovelluksen voi ladata Google Playsta ja App Storesta maksutta. Pelastakaa Lapset ry ylläpitää ja kehittää palvelua yhteistyössä nettipoliisien ja Rikosuhripäivystyksen kanssa.

”Nuorilta on saatu hyvää palautetta sovelluksesta. Olemme todella tyytyväisiä, että pystymme nyt tarjoamaan Help.somen entistä useamman lapsen ja nuoren käyttöön.  Sovelluksella tukea saa suoraan omaan taskuun ja nuori pystyy nopeasti ratkaisemaan ongelmansa halutessaan yhdessä koulutetun aikuisen kanssa”, kertoo sovellusprojektin koordinoinnista vastannut asiantuntija Anniina Lundvall Pelastakaa Lapset ry:n Lapset ja digitaalinen media -yksiköstä. Help.somen iOS-version tuottamisen mahdollisti Ragnar Ekbergin säätiö.

Ikävät ja ahdistavat tilanteet, kuten kiusaamisen, häirinnän tai ahdistelun kohteeksi joutuminen ovat usein hämmentävä kokemus lapselle. Häpeän- tai syyllisyydentunne voi estää lasta kertomasta tapahtuneesta läheisille aikuisille.

”Osa Help.somen kautta yhteyttä ottaneista nuorista on erittäin vaikeissa tilanteissa. Heillä saattaa olla monia auttajia ympärillään, mutta he kokevat, etteivät tule kuulluksi ja kohdatuksi. Häpeä ja ahdistus voivat estää puhumisen”, Lundvall sanoo.

Sovelluksen keskeisenä tavoitteena on etsiä nuoren kanssa mahdollisimman nopeasti ratkaisuja vaikeaan tilanteeseen. Tärkeintä on, että lapsi ei jää yksin huolensa kanssa. Lapsen kysymyksiin vastataan 48 tunnin sisällä. Uutena ominaisuutena sovelluksessa on, että lapsi voi keskustella suoraan Pelastakaa Lasten ry:n sekä Rikosuhripäivystyksen päivystäjien kanssa ilman puhelinnumerokirjautumista.

”Halusimme madaltaa kynnystä lasten yhteydenotoille. Poliisin chattiin ja kysymys-vastaus-palveluun päästäkseen sovellus edellyttää puhelinnumeroa. Tällä varmistetaan lapsen avun saanti”.  Lundvall kertoo. Yhteyttä voidaan pitää puhelimitse esimerkiksi silloin, kun lapsesta tehdään rikos- ja lastensuojeluilmoitus.

Help.somessa Pelastakaa Lasten chat-jono on auki joka viikko ti-to klo 18-21. Lasten ja nuorten kanssa keskustelevat järjestön työntekijät sekä koulutetut vapaaehtoiset aikuiset.

”Help.some-palvelun kautta autettiin yli 700 nuorta viime vuonna. Näyttää siltä, että määrät eivät ainakaan ole pienenemässä tänä vuonna”, Lundvall sanoo.

Yhteistyöhanke

Sovellus on kehitetty Pelastakaa Lapset ry:n Lapset ja digitaalinen media -yksikön, Helsingin poliisilaitoksen nettipoliisin ja Rikosuhripäivystyksen yhteistyöhankkeessa. Pelastakaa Lapset ry:n Lapset ja digitaalinen media -yksikkö pyrkii turvaamaan ja edistämään lasten asemaa ja oikeuksia internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen. Helsingin nettipoliisi pyrkii ennalta ehkäisemään rikoksia, madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin ja puuttumaan akuutisti etenkin sosiaalisessa mediassa tapahtuviin rikoksiin. Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön neuvoja ja tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville.

Sovelluksessa on chat sekä viiveellinen kysy-vastaa-palvelu, joihin vastaavat nettipoliisit sekä

Rikosuhripäivystyksen ja Pelastakaa Lapset ry:n työntekijät. Help.somessa voi tutustua pikaoppaisiin, joissa neuvotaan erilaisten pulmallisten tilanteiden ratkaisuissa. Lisäksi sovelluksessa on kalenteri, jossa näkyy myös muut avoinna olevat chatit ja nuorille suunnatut verkkopalvelut.

Sovelluksen voi ladata maksutta Google Playsta ja App Storesta, se löytyy nimellä Help.some.

Latauslinkit ja lisätietoa: www.helpsome.fi