STOP THE PRESS!

112-päivän teemana tänä vuonna pienten lasten turvallisuus

112-päivää vietetään taas 11. helmikuuta. Tänä vuonna kampanja keskittyy pienten lasten turvallisuuteen. Sairaalan vuodeosastolla hoidetaan vuosittain keskimäärin 2700 neuvolaikäistä tapaturmapotilasta. Turmista yli 70 prosenttia sattuu kotona.
Alle 1-vuotiaiden yleisimmät tapaturmien aiheuttajat ovat putoaminen, kaatuminen, kuumuuden tai kuumien aineiden aiheuttamat onnettomuudet, törmäykset, tukehtuminen, hukkuminen ja autossa matkustaminen. Lähes kolme neljäsosaa sairaalan vuodeosastolla hoidetuista alle 3-vuotiaiden tapaturmista sattuu kotona.

Kun perheeseen syntyy vauva, hänen turvallisuutensa paranee pienillä arkisilla valinnoilla, joiden avulla voi parantaa vauvan turvallisuutta eri tilanteissa. Pienten lasten vanhemmille suunnatussa turvallisuusoppaassa annetaan lukuisia käytännön vinkkejä, joilla vaarat ja tapaturmat voidaan ennaltaehkäistä vauvaperheissä.

Opas neuvoo muun muassa, että lasta ei saa jättää television ääreen, sillä suodattamaton ärsyketulva voi vaurioittaa vauvan hermoston kehitystä.

Oppaasta löytyy kätevä tarkistuslista, jonka avulla voi parantaa vauvan turvallisuutta

nukkuessa, rattaissa ja hoitotilanteissa
keittiössä
kylpyhuoneessa ja saunassa
leikkiessä
liikenteessä
pihalla
kotona.
Turvallinen koti vauvalle -oppaan voi ladata osoitteesta http://112paiva.info/vinkit/

Valtakunnallinen 112-päivä
112-päivä on valtakunnallinen hätänumeropäivä, jolloin puhutaan arjen turvallisuudesta ja siitä, miten jokainen voi osaltaan huolehtia turvallisuudestaan. Päivää vietetään koko Euroopan unionin alueella. Suomessa järjestäjiä ovat sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, poliisi ja pelastuslaitokset. Teemapäivää on Suomessa vietetty jo vuodesta 1997. Euroopan komissio yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa on julistanut helmikuun 11. päivän Euroopan 112-päiväksi.