STOP THE PRESS!

Tietoisuutta lapsen oikeuksista digitaalisessa mediassa on lisättävä

Pelastakaa Lapset ry käynnistää yhdessä Soneran kanssa Digiboom – Lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa -kampanjan. Koko vuoden kestävä hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Hanke nostaa esiin lasten ja nuorten kokemuksia oikeuksien toteutumisesta esimerkiksi verkko- ja peliyhteisöissä. Tavoitteena on, että lapsen oikeudet toteutuvat jatkossa paremmin.

Kampanjavuoden aikana tapaamme tuhansia nuoria tapahtumissa ja verkossa. Autamme heitä kehittämään digitaalisia valmiuksiaan ja tarjoamme tietoa omista oikeuksista. Samalla käymme moniäänistä keskustelua nuorten kanssa siitä, miten oikeudet digitaalisissa ympäristöissä toteutuvat. Tähän keskusteluun voi jokainen osallistua digiboom.fi-sivustolla, joka avautuu tänään. Sivustolla voi tutustua lapsen oikeuksiin digitaalisessa mediassa ja tehdä konkreettisia tekoja, jotta oikeudet digitaalisissa ympäristöissä toteutuisivat tulevaisuudessa paremmin.

Digitaalisissa ympäristöissä tapahtuva kiusaaminen, uhkailu, herjaaminen, häirintä ja ahdistelu on liian monelle lapselle ja nuorelle osa arkea.

”Lapsella on oikeus yksityisyyteen, osallisuuteen, tietoon, vapaa-aikaan sekä suojeluun ja turvallisuuteen digitaalisissa ympäristöissä. Valitettavasti näitä oikeuksia tallotaan jatkuvasti. Myöskään aikuiset eivät ole tietoisia, mitä oikeuksia lapsilla on digitaalisissa ympäristöissä”, sanoo Antti Järventaus Pelastakaa Lapset ry:stä. Vuoden päätteeksi nuorten kokemuksista kootaan lasten ja nuorten yhteinen vetoomus paremman digitaalisen arjen ja osaamisen puolesta.

Tavoitteena digitaitoinen sukupolvi

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on tarjota mahdollisuuksia omien digitaalisten taitojen testaamiseen ja parantamiseen. Verkossa ja tapahtumissa tähän tarjotaan käytännön tukea ja työvälineitä. Digitaitoinen nuori on valmis toimimaan aktiivisena kansalaisena, ottamaan selvää asioista ja osaa rajata esimerkiksi yksityistä ja julkista keskustelua verkossa.

”Meidän mielestämme Suomi ansaitsee digitaitoisen sukupolven. Sonera on meille tärkeä yhteistyökumppani ja digitalisaation edelläkävijä, jonka kanssa teemme merkittävää työtä tulevaisuuden eteen”, Järventaus jatkaa.

Sonera ja Pelastakaa Lapset ovat sitoutuneet kolmivuotiseen yhteistyöhön erityisesti lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi digitaalisissa ympäristöissä.

”Digiboom-hanke vahvistaa yhteistyötämme. Olemme sitoutuneet YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja operaattorina meillä on mahdollisuudet vaikuttaa oikeuksien toteutumiseen digitaalisissa ympäristöissä. Pidämme huolen, että myös asiakkaamme sekä henkilöstömme tulee tutuksi lapsen oikeuksien kanssa vuoden aikana.” kertoo Soneran yritysvastuujohtaja Eija Pitkänen.

Lisätietoja:

www.digiboom.fi