STOP THE PRESS!

Taike jakoi 412 000 euroa hyvinvoinnin edistämiseen taiteen ja kulttuurin keinoin

Suurimmat avustukset menivät näyttämötaiteelle ja tanssitaiteelle Näillä aloilla hyvinvointia edistävä toiminta on jo vakiintunutta ja kysyttyä.

Suurin avustus oli 45 000 euroa, ja sen sai Q-teatteri näyttelijöiden palkkaamiseen Espoon sosiaalitoimeen. Hankkeen kohteena ovat lastensuojelun ja aikuissosiaalityön asiakkaat, työntekijät ja yhteiskumppanit.

Tanssitaiteen tuki ry / Itäisen tanssin aluekeskus sai 40 000 euroa yhteisöissä toimivien taiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittämiseen. Taiteilijat ovat usein väliinputoajia työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Suomen Näyttelijäliitto ry sai 40 000 euroa valtakunnalliseen koulutushankkeeseen, jossa näyttelijöitä koulutetaan soveltamaan ammattitaitoaan monialaisemmin.

Muissa tukea saaneissa hankkeissa kehitetään muun muassa ääni- ja valotaiteen avulla malli hyvälle ääniergonomialle, toteutetaan tanssitaiteen taiteilijaresidenssitoimintaa hoivalaitoksessa, ja kehitetään seniorikonserttijärjestelmää vanhusten asumisyksikössä.

Nuorisokotilapsia voimaannutetaan oman asunnon sisustamissuunnittelun avulla, ja asunnottomille ja toteutetaan elokuvaprojekti. Myös taidelainaamon ja sairaalanvälistä yhteistoimintaa kokeillaan.

Avustuksella maksetaan pääosin taiteilijoiden palkkoja ja materiaalikustannuksia.

Taike sai yhteensä 128 hakemusta. Kulttuuri- ja taidealan hakijoita oli 85. Muut hakijat olivat sosiaali- ja terveysalalta tai kuntatoimijoita ja yhdistyksiä. Hakemuksia tuli eniten Uudeltamaalta, Pirkanmaalta, Varsinais-Suomesta ja Lapista. Muista maakunnista hakemuksia tuli vähän. Nyt avustettava toiminta ulottuu 13 maakunnan alueille eri puolille Suomea.

Avustuksen sai 26 toimijaa 11 eri taiteen alalta. Avustuksen suuruus vaihteli 2300 eurosta 45 000 euroon. Haetut summat olivat edellisvuotta suurempia. Apurahat maksetaan veikkausvoittovaroista.