STOP THE PRESS!

Ainutlaatuinen taidekokonaisuus uudessa Espoon sairaalassa

Uuteen Espoon sairaalaan on valmistunut laajin julkisen taiteen hanke, johon EMMA – Espoon modernin taiteen museo on osallistunut. Espoon sairaalassa taide on merkittävässä roolissa osana toipumisen ympäristöä. Sairaalaan on sijoitettu ennätysmäärä teoksia EMMAn kokoelmista. Valinnat on tehty yhteistyössä sairaalan henkilökunnan kanssa EMMAn ja Saastamoisen säätiön taidekokoelmista. Lisäksi sairaalaan on toteutettu uusia rakennuksen arkkitehtuuriin sopivia tilausteoksia.

Uuden Espoon sairaalaan taidekokonaisuus koostuu kuudesta tilausteoksesta ja poliklinikan odotustilan videoteoksesta. Lisäksi potilashuoneisiin ja yleisiin tiloihin on sijoitettu lähes kolmesataa teosta EMMAn ja Saastamoisen säätiön kokoelmista.

Sairaalan henkilökunta on osallistunut henkilökunnan tilojen ja potilashuoneiden teosvalintoihin. Kyseessä on EMMAn ensimmäinen julkisen taiteen hanke jossa museon yleisöpalvelu on mittavassa roolissa. Henkilökunnalle tarjotaan tietoa taloon sijoitetusta taiteesta ja kesällä 2017 julkaistaan kirja, joka esittelee eri tulokulmia sairaalan taideohjelmaan. Ne, jotka haluavat, voivat syksyllä syventää taiteen tuntemusta katsomiseen ja taiteen kokemiseen ohjaavilla workshopeilla. Näin taide tulee osaksi sairaalan arkea.

Taide palvelee kaikkien sairaalan käyttäjien hyvinvointia: asiakkaita, heidän läheisiään sekä sairaalan työntekijöitä. Sairaalan erityisyys taiteen sijaintipaikkana on huomioitu teoksissa, joiden toivotaan edistävän hyvinvointia, hyviä elämäntapoja ja tervehtymistä.

Julkisen taiteen hankkeilla EMMA vaikuttaa yhteiskunnassa tuoden taidetta espoolaisten luo. Taideohjelma on toteutettu Espoon sairaalan taidetoimikunnan linjausten mukaisesti.

Taideohjelman toteuttamisesta ja tilausteosten valinnasta on vastannut hanketta varten perustettu taidetoimikunta, johon kuuluvat Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metso (pj), suunnittelupäällikkö Juha Iivanainen, EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama, projektipäällikkö Elina Kylmänen, pääsuunnittelija, arkkitehti Kari Palaste, EMMAn intendentti Henna Paunu ja teatterinjohtaja Kirsi Siren. Taiteilijavalintoihin liittyvästä asiantuntijatyöstä ovat vastanneet Pilvi Kalhama ja Henna Paunu EMMAsta. Hankkeen taidekoordinaattorina on toiminut kuvataiteilija, taiteen tohtori Matti Tainio.

Lisätietoa taideohjelmasta: http://emma.museum/emma.museum/espoon_sairaalan_taide
Tietoa sairaalasta: http://www.espoo.fi/espoonsairaala