STOP THE PRESS!

Ikäihmisten ja taiteilijoiden keskustelutuokioita Vaasan ja Mustasaaren hoitokoteihin

Vaasan kaupungin kulttuurikeskus on yhdessä Mustasaaren kanssa mukana Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja –hankkeen kuntapilotissa Elävä kertomus/Levande berättelse. Pilotissa järjestetään ikäihmisten ja taiteilijoiden välisiä vuorovaikutteisia keskustelutuokioita Vaasan ja Mustasaaren hoitokodeissa. Senioreiden kuulumiset ja tarinat visualisoidaan ja draamallistetaan yhdessä eri alojen taiteilijoiden kanssa.

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja –hankkeeseen valittiin mukaan kuusi kuntapilottia Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta. Alkuvuodesta käynnistyvissä piloteissa kuntien kulttuuri- ja sote-sektorit suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä kuntiin uusia palveluja, joista on tarkoitus tehdä pysyviä. Piloteissa on mukana kaiken kaikkiaan 12 kuntaa.

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen toteuttajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto ja sitä rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK).