STOP THE PRESS!

Jätteestä hyötykäyttöön – marjavahoista etsitään liiketoimintaa

Pohjoisen puhtaasta luonnosta peräisin olevat tuotteet luovat lisäarvoa tämän päivän kuluttajamarkkinoilla. Luonnollisuus ja terveellisyys ovat arvoja, jotka koskettavat yhä suurempaa joukkoa ihmisiä. Näihin arvoihin lukeutuvat myös erilaiset vahat, joiden poikkeukselliset ominaisuudet tekevät niistä haluttuja lukuisiin sovelluskohteisiin kosmetiikasta lääkkeisiin. Kuluttajien lisääntyvä tietoisuus kemikaaleista ja niiden haitoista sekä kasvava pyrkimys terveelliseen elämään tukevat luonnonraaka-aineiden kysynnän kasvua ja tätä kautta marjavahapohjaisten tuotteiden mahdollisuuksia menestyä markkinoilla. Luonnollisuus trendinä sekä kuluttajien lisääntyvä arvostus luonnontuotteita ja ekologisuutta kohtaan ovat tekijöitä, jotka kasvattavat vahan kaupallista potentiaalia.

Tällä hetkellä teollisesti käytettävästä vahasta vain 3 prosenttia on peräisin luonnontuotteista, loput 97 prosenttia jalostetaan käytännössä öljystä. Pohjoismaisessa WAX-yhteishankkeessa Oulun yliopisto (koordinaattori), Oulun ammattikorkeakoulu, Luleå tekniska universitet ja Norsk Institutt for Bioøkonomi luovat pohjaa marjavahoihin perustuvalle liiketoiminnalle. Hankkeen aikana kehitetään ympäristöystävällisiä menetelmiä puolukan ja mustikan sisältämän vahan talteen ottamiseksi marjateollisuuden sivu- ja jätevirroista. Marjavahaan perustuvien tuotteiden kehittäminen edellyttää monialaista tieteellistä yhteistyötä, jonka tulosten pohjalta liiketoimintamahdollisuuksia analysoidaan. Hankkeessa tutkitaan tieteellisesti marjavahan kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia ja selvitetään niiden soveltuvuutta eri kohteisiin, kuten biokomposiitteihin sekä lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen. Kosmetiikka-alalla tehdyn tutkimuksen perusteella marjavahojen avulla voidaan kasvattaa yritysten kilpailukykyä vientimarkkinoilla luomalla niiden pohjalta uusia liiketoimintamalleja.

Tunnetuimpia luonnonvahoja ovat muun muassa mehiläisvaha sekä palmuista ja muista kasveista saadut vahat. Luonnonvahaa käytetään esimerkiksi elintarvikkeissa, lääkkeissä, kosmetiikassa ja pakkauksissa. Toisin kuin synteettiset vahat, marjavahat ovat uusiutuvia, jolloin niiden käyttö vähentää teollisuuden hiilipäästöjä ja edistää kestävää kehitystä. Marjavaha on tuore ja tuntematon marjojen hyödyntämismahdollisuus, sillä vaha on tähän saakka päätynyt jätteeksi.

WAX-hankkeessa selvitetään yhteistyössä eri yritysten kanssa uusia sovellusalueita ja käyttömahdollisuuksia luonnonvahalle. Kiinnostuksen kohteena on koko arvoketju marjanpoiminnasta lähtien. Tämä voi johtaa myös marjayritysten tuotteiden jalostusasteen nostamiseen ja marjojen kokonaisvaltaisempaan hyödyntämiseen. Markkinapotentiaalia arvioidaan olevan Pohjoismaiden lisäksi Keski-Euroopassa ja Aasiassa, joissa erilaisiin luonnontuotteisiin perustuvat markkinat ovat suuret.

WAX-hankkeen rahoittavat Interreg Nord, Lapin liitto, Länsstyrelsen Norrbotten ja Troms fylkeskommune.

Lähde: Oulun ammattikorkeakoulu