STOP THE PRESS!

Rokataan Itämeren pelastamiseksi

Rock the Baltic Sea haastaa musiikkifestivaalien järjestäjät, bändit ja musiikin ystävät suojelemaan Itämerta käytännön toimilla. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta haasteista, joita Itämerellä on ollut jo useita vuosia ja joihin edelleen etsitään ratkaisuja. Tavoitteena on meriveden laadun parantaminen.

Rock the Baltic Sea on sosiaalisen median kampanja, joka yhdistää kaikki musiikin ystävät Itämeren ympärillä toimimaan yhdessä yhteisen murtovesimeremme hyväksi.

Tämän vuoden kampanjan genre on rockmusiikki: https://youtu.be/xVsCyC9B6_k

Rock the Baltic Sea kutsuu rockfestivaalit mukaan kampanjaan asettamalla itselleen Itämeritavoitteen. Tavoite voi olla esimerkiksi vähentää muovijätteen määrää ja siten estää muovin päätymistä Itämereen. Ahvenanmaalainen Fishbait-festivaali on jo ilmoittautunut mukaan kampanjaan. Artistit ja bändit voivat liittyä mukaan antamalla Itämerilupauksen. Festivaalivieraat osallistuvat kampanjaan seuramalla sitä sosiaalisessa mediassa ja osallistumalla sosiaalisen median aktiviteetteihin. Nyt käynnissä on Lupaukseni Itämerelle vloggauskilpailu: https://www.facebook.com/centralbalticwaterchain/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Kampanja järjestetään samanaikaisesti Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Ahvenanmaalla. Sen järjestää Central Batic WATERCHAIN -projekti, joka tavoittelee Itämereen päätyvien haitallisten aineiden ja ravinteiden määrän vähentämistä.

Seuraa meitä ja liity mukaan kampanjaan:

@rockbalticsea

https://www.facebook.com/rockbalticsea/

https://www.instagram.com/rockbalticsea/

https://twitter.com/rockbalticsea