STOP THE PRESS!

Blue Whale -kohun käsittelyssä tärkeintä on rauhallinen suhtautuminen

Itä-Uudenmaan poliisin Facebook-päivityksestä levinnyt tieto nuorten keskuudessa leviävästä Blue Whale -haasteesta on aiheuttanut ahdistusta ja pelkoa sekä vanhemmissa että nuorissa. Uutisen taustalla on Venäjältä peräisin oleva sosiaalisessa mediassa leviävä haaste viime vuodelta. Kyse ei ole tietokone- tai mobiilipelistä eikä ladattavasta sovelluksesta, vaan sosiaalisen median haasteryhmästä, johon liittymällä sai päivittäisiä haasteita suoritettavaksi. Haasteissa kannustettiin tekoihin, jotka vaikuttavat vakavasti lasten hyvinvointiin ja terveyteen.

– Blue Whale -haaste on marginaalisena ilmiönä olemassa, mutta ilmiön laajuus perustuu osittain virheelliseen uutisointiin. Ei ole osoitettu, että nuoret olisivat tehneet itsemurhan juuri tämän haasteen johdosta. Somehaasteet eivät yksinään aiheuta itsemurhia, vaan vaikutuksille alttiit nuoret hakeutuvat ryhmiin, joissa vinoutuneet ajatusmallit vahvistuvat, kertoo Pelastakaa Lasten asiantuntija Anniina Lundvall.

Sosiaalisessa mediassa leviävät jännitys- ja yllytysleikit ovat osa nuorten elämää. Blue Whale ja muut sosiaalisen median synnyttämät ilmiöt vaativat hyvää medialukutaitoa. Uutisoinnin näkökulmasta lähdekriittisyys ja faktojen tarkistaminen ovat jääneet puutteelliseksi.

– Meillä ei ole luotettavaa tietoa siitä, mitä venäläisessä sosiaalisen median ryhmässä on mahdollisesti tapahtunut. Tältä pohjalta on hankala tehdä faktapohjaista uutisointia. Nyt julkaistut uutiset ovat olleet virheellisiä ja huolestuttaneet yleisöä turhaan. Se on eettisesti arveluttavaa ja mediakasvatuksen näkökulmasta ongelmallista, sanoo mediakasvatuksen suunnittelija Tommi Tossavainen Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista.

Blue Whale -uutisointi on näkynyt myös muissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Bulgarian Safer Internet Centre käsitteli aihetta jo kuukausi sitten. Vinoutuneen uutisoinnin korjaaminen ja paisuneen somepaniikin sammuttaminen vaati Bulgariassa paljon työtä. Nyt tilanne on rauhoittunut.

– Jos lapsi on kuullut tai kohdannut mediaa käyttäessään jotain hämmentävää tai pelottavaa, aikuisen kannattaa suhtautua tilanteeseen rauhallisesti. Vanhemman on hyvä olla läsnä, keskustella ja kiittää lasta siitä, että otti asian puheeksi. Keskeistä on selvittää mitä on tapahtunut ja keskustella kotona, jos netin ilmiöt hämmentävät lasta tai aikuista, toteaa Rauna Rahja Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

 

Lisätietoa ja tukea:

Apua heti. Aukiolokalenteri nuorille suunnatuista auttavista verkkopalveluista
www.netari.fi

MLL:n Vanhempainnetin ohjeita väkivaltaisten uutisten käsittelyyn:
www.mll.fi/vanhempainnetti/tukivinkit/vakivaltauutiset/

MLL:n Vanhempainpuhelin
www.mll.fi/vanhempainnetti

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin
www.mll.fi/nuortennetti

Pelastakaa Lasten, nettipoliisin ja Rikosuhripäivystyksen apua&tukea-sovellus lapsille
www.helpsome.fi

KAVI:n Mediataitokoulu
www.mediataitokoulu.fi

Safer Internet -toiminta Suomessa:

Safer Internet -toimintaa toteuttavat yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Pelastakaa Lapset ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Nämä organisaatiot ovat tunnettuja ja vahvoja toimijoita, jotka edistävät mediakasvatusta ja toimivat lapsille parempien digitaalisten ympäristöjen puolesta.

Finnish Safer Internet Centre (FISIC) on osa euroopanlaajuista yhteistyötä, jonka päämääränä on edistää kansalaisten medialukutaitoa, kasvattajien mediakasvatusvalmiuksia sekä lasten turvallisuutta ja hyvinvointia. FISIC on osa Insafe- ja INHOPE (International Association of Internet Hotlines) -verkostoja. Insafe-verkosto kokoaa yhteen 31 maata. Insafe-verkostossa kiinnitetään laajasti huomiota erilaisiin mediataitoihin ja niiden edistämiseen. INHOPE-verkoston tavoitteena on puolestaan edistää lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän laittoman materiaalin poistamista verkossa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Verkostoon kuuluu 51 vihjepalvelua 45 eri maassa.