STOP THE PRESS!

EMMA rakentaa uutta näyttelykonseptia Rut Brykin ja Tapio Wirkkalan kokoelmien ympärille

Rut ja Tapio

Kuva: Maaria Wirkkala

EMMA – Espoon modernin taiteen museo toteuttaa 1000 m2:n laajennuksen kansainvälisesti merkittävälle Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmalle ja arkistolle sekä nykymuotoiluun keskittyville näyttelyille. Katseluvaraston ja vaihtuvien näyttelyiden kesken jakautuvan, Aukioksi nimetyn tilan suunnittelijoiksi valikoitui Johanna Brummer ja Heini-Emilia Saari (Studio Wanderlust).

EMMAan toteutettava katseluvarasto tuo laajan yli 5000 esinettä, mallia, piirustusta, luonnosta, prototyyppiä sekä valokuvaa käsittävän Rut Brykin ja Tapio Wirkkalan kokoelman ja arkiston saavutettavaksi yleisölle. Mukana on Brykin ja Wirkkalan työskentelyyn ja uraan liittyvän materiaalin lisäksi paljon henkilökohtaista esineistöä, ja kuvia pariskunnan matkoilta ja elämän varrelta. Katseluvarasto toimii kolmella tasolla: materiaalisina tilaan sijoitettuina objekteina, tilassa koettavina digitaalisina sisältöinä ja kaikkialla saavutettavissa olevana verkkosisältönä. Tila avataan marraskuussa yleisölle ja työ digitaalisten sisältöjen parissa tulee jatkumaan vuosien ajan.

Studio Wanderlustin Johanna Brummer ja Heini-Emilia Saari kommentoivat hanketta:

Aukio on ohjelmallisesti äärimmäisen kiinnostava kokonaisuus. Katseluvarasto mahdollistaa Brykin ja Wirkkalan elämäntyön esittelyn ja museon keskeisten toimintojen, kuten arkistoinnin ja konservoinnin, tapahtumisen rinta rinnan. Tärkeä osa arkkitehtuuria on ripustusseinä, joka rajaa katseluvaraston keskelle vaihtuvien näyttelyiden tilan, ja joka monikäyttöisenä kiinnitysalustana näyttäytyy elävänä ’museon työpöytänä’.

Meille suunnittelijoina on tärkeää, että yhteistyössä EMMA:n kanssa luomme tilaratkaisuja, jotka elävät työmenetelmien ja sisältöjen mukana tulevaisuudessa. Samalla on hienoa olla mukana projektissa, jossa pääsee aallonharjalle tutkimaan uudenlaisia tapoja, joilla museo näyttäytyy kulttuurisena instituutiona. Tämänkaltainen designiin ja taiteeseen keskittyvä arkisto toimintoineen on ainutlaatuisen ajankohtainen suunnittelukohde arkkitehdille.”

Näyttelyarkkitehtuurin ja esillepanoon liittyvän palvelumuotoilun lisäksi myös digitaaliset sovellukset, alustat ja verkostot ottavat kantaa muotoiludiskurssiin tuottamalla uutta muotoilua. Museovirasto on tukenut digitaalisen ohjelman rakentamista museoiden innovatiivisten hankkeiden avustuksella.

Palvelumuotoilu museoiden tila- ja näyttelysuunnittelussa on tätä päivää – etenkin kun tavoitteemme on luoda uutta. Suunnittelussa ovat mukana niin kokoelma-, näyttely- kuin yleisöpalvelujen toiminnot ja etsimme avarakatseisesti tulevaisuuden menetelmiä kohdata museon asiakas.Pilvi Kalhama, EMMAn museonjohtaja kommentoi.

Designille omistettu näyttelytila Aukio tuo Rut Brykin ja Tapio Wirkkalan elämäntyön vuoropuheluun poikkitieteellisen ja -taiteellisen nykymuotoilun sekä taideteollisuuden klassikkojen kanssa. Ensimmäinen vaihtuva näyttely on muotoilija Harri Koskisen kuratoima STILL / LIFE – Tapio Wirkkala Retrospective, joka esittelee Tapio Wirkkalan elämää ja työtä nykymuotoilijan ja Wirkkalan kollegan silmin. Suurelta osin EMMAan talletettuun Brykin ja Wirkkalan kokoelmaan pohjautuva näyttely on ollut esillä myös Rovaniemen taidemuseossa, Saamelaismuseo Siidassa ja Seinäjoen taidehallissa.

Hain kiertonäyttelyksi tehtyyn STILL / LIFE -näyttelyyn kattavasti Tapion maailmaa. Se koostuu noin 600 objektista; henkilökohtaisista esineistä, muotoiluprosessia avaavista luonnoksista ja design-esineistä. Kun kompakti, kuratoitu kokonaisuus sijoitetaan keskelle arkistoa, kävijä voi syventää näyttelyn löytöjä arkistossa. Aukiossa on mielenkiintoista näyttelyn ja kokoelman välille syntyvä dialogi.” muotoilija Harri Koskinen kommentoi.

Katseluvaraston kanssa samaan aikaan aukeava STILL / LIFE – Tapio Wirkkala Retrospective -näyttely on esillä EMMAssa 25.3.2018 asti.

Tilan suunnittelun taustalla on Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön toteuttaman Sharing-konseptikilpailun jaetun ykkössijan saaneet viisi kilpailuehdotusta: Simon Örnberg / The Give Collection (FI), Johanna Brummer ja Heini-Emilia Saari / Trails (FI), Chiara Montgomerie ja María Jose Orihuela / Map (UK), Emmanuel Laux ja Sebastian Weindauer / Elävä Arkisto (DE), Philip Tidwell / Putting the depository on display (US). Saari ja Brummer ovat saaneet tehtäväkseen toteuttaa tilasuunnitelman voittaneiden konseptien pohjalta.

Yleisö pääsee tutustumaan designkokonaisuuteen 17.11.2017 alkaen kun tila avataan suurilla yleisöavajaisilla. Viralliseen Suomi 100 -ohjelmaan kuuluvan uuden tilan avajaisiin voi ilmoittautua koko vuoden ajan EMMAn verkkosivuilla: http://emma.museum/brykwirkkala