STOP THE PRESS!

Hyvät palvelut tehdään yhdessä – mielenterveyden ongelmia kohdanneet ihmiset ammattilaisten oppaina Lapissa

Mielenterveysyhdistys Balanssi ry:ssä käynnistynyt kaksivuotinen Kokemus Kohottaa -hanke kehittää mielenterveyden kokemusasiantuntijatoimintaa Lapissa. Tavoitteena on, että kokemustietoa ja kokemusasiantuntijuutta hyödynnettäisiin tulevaisuuden palveluissa nykyistä useammin ja systemaattisemmin. Vaikuttamistyötä tehdään hankkeessa monella tasolla: vertaisina, asiakkaina ja kehittäjinä.

Kokemusasiantuntija tietää miltä tuntuu sairastua, sairastaa, saada hoitoa ja kuntoutua. He auttavat kokemuksillaan muita sairastuneita ja osallistuvat palveluiden kehittämiseen. Palvelut paranevat, kun niistä päättävät sekä niitä suunnittelevat ja toteuttavat pääsevät kokemusasiantuntijoiden avulla näkemään, mitä sairastaminen todella aiheuttaa ihmisessä, kokonaisvaltaisesti.

Pohjois-Suomessa toimivan Balanssi ry:n kokemusasiantuntijat ovat jo vuosia toimineet aktiivisesti kouluttajina, kehittäjinä, vaikuttajina, vertaisina ja ryhmänohjaajina. Vauhtia kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseen yhdistys sai ESR-rahoituksen kautta. Hankkeen suunnittelussa, rahoittamisessa sekä toteutuksessa ovat mukana Lapin sairaanhoitopiiri ja Rovaniemen kaupunki. Hanke on erinomainen todiste toimivasta julkisen sektorin toimijoiden ja yhdistyksen kumppanuudesta. Parhaat toimintamallit kehitetään ja toteutetaan yhdessä.

Kokemus Kohottaa -hankkeessa valmennetaan uusia kokemusasiantuntijoita, perehdytetään ammattilaisia kokemusasiantuntijatoiminnan hyötyihin ja mahdollisuuksiin sekä kehitetään uusia, kokemusasiantuntijuutta hyödyntäviä yhteistyömalleja mielenterveystyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Kaikissa työyksiköissä tulisi olla tietoa siitä, miten mielenterveyden haasteet näkyvät ja tuntuvat ihmisten arjessa sekä taitoa ja asennetta asiakkaiden tasavertaiseen kohtaamiseen. Tässä kokemusasiantuntijat voivat toimia oppaina.

Hankkeessa myös pilotoidaan vertaistuen tarjoamista koko maakunnan alueelle kuvapuhelinpalvelun kautta. Ensimmäiset vertaistukiryhmät käynnistyivät maaliskuussa, ja osallistujia näissä ryhmissä on eri puolilta Lappia. Osallistuminen on helppoa oman älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen kautta. Pitkien etäisyyksien maakunnassa sähköisten palvelujen kehittäminen on kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta lisäävä ja samalla kustannusten hillintään merkittävästi vaikuttava asia. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti myös ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ja asenteisiin vaikuttamista tehdään tehostetusti ja muun muassa psykiatrista hoitotahtoa tehdään tunnetuksi. Balanssi ry:n kokemusasiantuntijoita on ollut alusta asti mukana hoitotahdon kehittämisprosessissa yhdessä ammattilaisten kanssa.