STOP THE PRESS!

Uusi tietokanta avaa 1800-luvun Turun kirjastokokoelman

Kaupunginkirjaston vanhan kokoelman luettelointi ja tutkimus alkoivat vuonna 2013 Turun kaupunginkirjaston ja Turun yliopiston yhteishankkeena, jota rahoitti Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto. Tutkimushankkeen tuloksena vanhan kokoelman kirjat on luetteloitu kaikille avoimeen tietokantaan: http://vanhakokoelma.kirjastot.fi/. Sen avulla tutkijoiden ja muiden kokoelmasta ja Turun kaupunginkirjaston historiasta kiinnostuneiden on mahdollista tutustua kokoelman sisältöihin.

Turun kaupunginkirjasto sekä Turun yliopiston Suomen ja yleisen historian oppiaineet järjestävät aiheeseen liittyvän, kaikille avoimen seminaarin 12.5.2017 klo 12-16. Ohjelma tästä.

Turun kansankirjasto perustettiin vuonna 1863. Tavoitteena oli kirjaston sääntöjen mukaan ”ilman maksoa valmistaa varattomille henkilöille, erinomattain työväestölle, tilaisuus hyödylliseen ja sivistävään lukemiseen.” Noin kymmenen vuotta myöhemmin kaupunkiin perustettiin sivistyneistöä varten tieteellisluontoinen kaupunginkirjasto, jonka oli määrä korvata Helsinkiin siirtynyt yliopiston kirjasto. Näistä kahdesta muotoutui myöhemmin nykyinen Turun kaupunginkirjasto.

Varhaisen kaupunginkirjaston kokoelma jäi kirjastojen yhdistymisvaiheessa lähinnä ”arkisto-osastoksi”, ja se sai olla koskemattomana vanhan kirjastotalon kellarissa useita vuosikymmeniä. Näin jälkipolville on säilynyt merkittävä ja Suomen oloissa ainutlaatuinen, noin 30.000 niteen muodostama kokonaisuus, joka 1870-luvulta alkaen muodostui yhdistysten ja yksityisten lahjoituksista. Suurin osa kokoelmaan sisältyvästä kirjallisuudesta on ilmestynyt 1600–1800-luvuilla ja 1900-luvun alussa.

Kokoelma heijastelee laajasti sekä kansallisia ja eurooppalaisia sivistyspyrkimyksiä että maakunnallisia tavoitteita. Lahjoituskokoelman sisältöjä ja vaiheita jäljittämällä voidaan kartoittaa ja osin jopa kirjoittaa uudestaan suomalaista kansainvälisyyden ja kansainvälistymisen historiaa sekä pohtia kirjastojen roolia suomalaisissa sivistyshankkeissa. Lahjoitukset kertovat monipuolisesti ja laajasti siitä, mitä turkulainen sivistyneistö luki ja kokosi kotikirjastoihinsa, millä tavoin ulkomailta saadut vaikutteet levisivät ja miten niitä omaksuttiin.

Kokoelmaan, sen tutkimukseen ja vaiheisiin voi tutustua myös Opintokokoelma: Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman jäljillä –verkkosivustolla: http://opintokokoelma.wordpress.com/.