STOP THE PRESS!

Museovirasto jakoi perinnelaivojen entistämisavustusta 25 alukselle

Museovirasto on myöntänyt 355 000 euroa käytettäväksi arvokkaiksi luokiteltujen alusten entisöintiin. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 35 kappaletta. Avustuksia päätettiin myöntää kolmelle purjelaivalle, kahdeksalle höyrylaivalle, yhdelle proomulle, viidelle moottoriveneelle, neljälle purjeveneelle ja neljälle museoalukselle.

Valtaosa avustusta saaneiden alusten omistajista on yksityishenkilöitä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, mutta mukana on myös muutamia kohteita, joiden omistaja on museo tai aluksen kaupallista käyttöä varten perustettu osakeyhtiö.

Suurin avustus, 50 000 euroa, myönnettiin savonlinnalaisen matkustajahöyrylaiva Suur-Saimaan rungon, kannen ja kansirakenteiden restaurointiin. Vuonna 1907 Paul Wahlin telakalla Varkaudessa valmistunut matkustajahöyrylaiva oli reittiliikenteessä useilla eri nimillä aina 1970-luvulle saakka. Lähes yhtä suuri avustus myönnettiin vuonna 1952 valmistuneen sotakorvauskuunari Vegan rungon restaurointitöihin Pietarsaareen. Pienin avustuksista oli Lapin metsämuseoyhdistykselle myönnetty 1500 euron avustus varppaaja Uitto 6:n restaurointisuunnitelman laatimiseen.

Avustukset on tarkoitettu restaurointiin, jolla tarkoitetaan aluksen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää korjaamista. Tyypillisin avustettava hanke oli aluksen rungon kunnostustyö. Myönnetyt avustukset voivat olla korkeintaan 50 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Haettujen restaurointihankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannukset olivat noin 1,4 miljoonaa euroa.

Luettelo avustuksen saajista