STOP THE PRESS!

Museovirasto jakoi avustukset rakennusten entistämiseen ja muinaisjäännösten hoitoon

Museovirasto on jakanut 1 594 900 euroa rakennusten entistämisavustusta ja 11 100 euroa muinaisjäännösten hoitotukea. Entistämisavustusta myönnettiin 221 kohteelle ja keskimääräinen avustussumma on 7 216 euroa. Hakemuksia tuli kaikkiaan 448. Tukea muinaisjäännösten hoitoon haettiin kuudelle kohteelle, joita kaikkia avustettiin.

Ensisijaisia entistämisavustuksen kohteita ovat erityislailla (laki rakennusperinnön suojelemisesta ja sen edeltäjät) suojellut rakennukset ja rautatierakennusten suojelusopimukseen sisältyvät kohteet. Avustuksia myönnetään myös muihin merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Hakemuksia arvioitaessa huomioitiin kohteen kulttuurihistoriallinen arvo, suunniteltujen toimien vaikuttavuus ja hankkeen laatu säilyttävän restauroinnin hengessä. Avustuksia haettiin yleisimmin vesikatteiden korjaamiseen, julkisivujen kunnostamiseen ja ikkunoiden korjaamiseen.

Avustusta ei jaettu toimenpiteille, jotka ovat kiinteistön haltijalle kuuluvaa tavanomaista huoltoa ja kunnossapitoa. Vaille avustusta jäi myös kohteita, joiden kulttuurihistorialliset arvot tai suunniteltujen toimien laatu eivät riittäneet vertailussa muihin kohteisiin. Avustusta ei voitu myöskään myöntää uudisrakentamiseksi katsottaviin hankkeisiin.

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksen edellytyksenä on, että tuettavat toimenpiteet kohdistuvat muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen. Hoitoavustukset kohdennettiin muinaisjäännösalueiden maisemanhoitoon ja merkitsemiseen.

Luettelo avustusten saajista.