STOP THE PRESS!

Suomalaiset tiedeakatemiat tiivistävät yhteistyötään tieteen parhaaksi ja yhteiskunnan hyväksi

Suomen neljä tiedeakatemiaa Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland ovat allekirjoittaneet historiallisen aiesopimuksen kansallisen yhteistyön ja kansainvälisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Eri tieteenalojen raja-aitojen murtuminen, tiivistynyt tieteiden välinen yhteistyö ja niiden kytkeytyminen yhdessä ja erikseen yhteiskunnan kehitykseen haastaa myös tiedeakatemiat entistä aktiivisempaan yhteistyöhön. Nyt tiivistyvällä tiedeakatemiain yhteistyöllä pyritään vahvistamaan tieteen ja tutkimustiedon roolia ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Yhteistyö mahdollistaa entistä paremmin tiedeakatemiain jäsenistön asiantuntemuksen tarjoamisen yhteiskunnan käyttöön tiedeneuvonannossa ja julkisessa keskustelussa.

Tieteen korkean laadun kannalta on tärkeää, että Suomen tiedettä ja tutkijoita tehdään tunnetuksi maailmalla. Tähän tiedeakatemiat pystyvät parhaiten yhdistämällä voimansa entistä tiiviimmäksi. Yhteistyö tuo myös teknilliset tieteet entistä tiiviimmäksi osaksi yhteistä tiedeyhteisöä. Yhdessä tiedeakatemiat edustavat kattavasti suomalaista tiedettä ja kaikkia tieteenaloja.

Yhteistoiminnalla tiedeakatemiat täydentävät rahoitusorganisaationa toimivan Suomen Akatemian toimintaa ja auttavat osaltaan selkeyttämään tieteen organisaatioiden käytäntöjä ja nimikkeitä. Yhteistoiminnan avulla myös vahvistetaan tiedeakatemioiden yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin ja kumppaneihin, kuten Millennium-teknologiapalkintoa jakavaan Tekniikan Akatemia -säätiöön.

Aiesopimus on tärkeä osa Suomen tiedeakatemiajärjestelmän uudistumista ja suuntautumista tulevaisuuteen. Sopimuksen puitteissa tiedeakatemiat osallistuvat yhä vahvemmin kansallisen tiedeyhteisön kehittämiseen ja sen kansainvälistymiseen.