STOP THE PRESS!

Kodittomuutta käsittelevä nykytaideteos Habitareen

Mobile Home(less) -teosOsana Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien Mobile Home -hanketta Benelux-instituutti toteuttaa kodittomuutta käsittelevän Mobile Home(less) -teoksen. Kuvanveistäjä Anssi Pulkkisen Street View (Reassembled) -teos rakentuu Syyriasta tuoduista taloraunioista ja kommentoi tulevaisuuden asumisen teemaa kodittomuuden ja pakolaisuuden näkökulmasta. Teos nähdään keväällä Benelux-maissa ja ensimmäisenä Suomessa Habitaressa Messukeskuksessa 13.–17.9.

Kuvataiteilija Anssi Pulkkisen teoksen Street View (Reassembled) lähtökohtana ovat pommituksissa tuhoutuneiden syyrialaiskotien rauniot, joista toteutettu installaatio luo asuntovaunun tapaan kiertävän väliaikaisen katunäkymän. Teos muodostuu raunioista, jotka on tuotu Syyriasta Eurooppaan. Teos kiertää huhti-toukokuussa Benelux-maita ja saapuu Suomeen ja Habitare-messuille syyskuussa. Habitaressa teos saa esityspaikakseen oman messuhallin.

Muuttoliike heijastuu huomisen kotiin

Habitaren 2017 teemana on Huomisen koti. Anssi Pulkkisen teos esittää huomisen kodin yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsin kosketeltavan karulla tavalla. Koti kuuluu kaikille, mutta yhteiskunnan perusyksikkönä se ei ole irrallaan lokaaleista eikä globaaleista ilmiöistä vaan on myös maailmanpolitiikan näyttämö.

Tulevaisuuden asumis- ja suunnitteluratkaisuissa yhteisöllisyyden lisääminen on yksi ydinkysymyksistä. Euroopassa ja Lähi-idässä on meneillään laaja pakolaisliike, jonka arvellaan olevan mittakaavaltaan kuitenkin pieni verrattuna tämän vuosisadan aikana odotettaviin, esimerkiksi ympäristökatastrofien aikaansaamiin, massamuuttoliikkeisiin. Ihmisten liikkuminen tulee haastamaan myös suomalaisen asumisen muodot.

Habitaren keynote avaa Syyrian jälleenrakentamisen tilannetta

Habitaren keynote-puhuja, arkkitehti ja kirjailija Marwa Al-Sabouni tutkii Syyrian jälleenrakentamista ja siihen liittyvää problematiikkaa. Al-Sabouni pohtii puheenvuorossaan, miten sodan jälkeinen jälleenrakentaminen muokkaa tulevaa yhteiskuntaa, mikä ero on rakennusten rakentamisessa ja kotien rakentamisessa ja minkälaisia riskejä sodanjälkeisen jälleenrakentamisen investointeihin liittyy.