STOP THE PRESS!

Ahvenanmaalaisen Itämerisäätiön mielenkiintoiset palkinnonsaajat

Itämerisäätiö toimii koko Itämeren alueen hyväksi ja luo huomiota yhteisen ja herkän sisämeremme säilymisen hyväksi erilaisin panostuksin. Säätiön tavoitteena on edistää ja tukea tieteellistä tutkimusta ja muunlaista toimintaa Itämeren ympäristön suojelun hyväksi. Itämerisäätiö jakaa palkintoja ja stipendejä sekä tukee merkittäviä ympäristöpanostuksia. Tärkeä osa toimintaa on levittää tietoa Itämeren ympäristöstä sekä sen merkityksestä alueen noin 90 miljoonan asukkaalle.

Itämerisäätiön palkinnonsaajat 2017

HELCOM Maritime Working Group palkitaan 20 000 eurolla ryhmän työstä merenkulun päästöjen vähentämiseksi Itämereen. Työryhmän menestyksiin viime vuosina kuuluu muun muassa kielto jätevesien päästämisestä aluksilta kansainvälisillä vesillä sekä Itämeren hyväksyminen erityisalueeksi typenoksidipäästöjen suhteen (NOx Emission Control Area, NECA), mikä vähentää Itämeren typpikuormaa merkittävästi.

Kansanedustaja, entinen ympäristöministeri Ville Niinistö Turusta saa Lasse Wiklöfin Itämeri-palkinnon, 10 000 euroa, työstään Itämeren ympäristön hyväksi. Ville Niinistö on poliittisen uransa aikana sitoutunut moneen Itämeri-aiheeseen.

Goodtech Environment Ab saa 3 000 euroa innovatiivisesta työstään ympäristötekniikan parissa. Goodtech Environment Ab on kehittänyt teknologiaa ja räätälöityjä ratkaisuja jäteveden ja juoma- sekä käyttöveden puhdistukseen sekä kunnallisten ja teollisuuden prosessivesien käsittelyyn.

-Palkinnonsaajien asiantuntemus ja omistautuminen ympäristöasioille on valtavan hienoa. Tämän vuoden palkintojenjakotilaisuudessa 12.5. yleisöllä oli tilaisuus tutustua palkinnonsaajiin ja osallistua mielenkiintoisille luennoille seminaarin yhteydessä, kertoo Itämerisäätiön puheenjohtaja Lotta Nummelin.