STOP THE PRESS!

Kajaanin rauniolinnan tutkimuskaivauksia häirittiin viime yönä

Metsähallituksen Luontopalvelut on tänään tehnyt vahingonteosta rikosilmoituksen muinaismuistokohteena tunnetun Kajaanin rauniolinnan työmaa-alueelta.

Ilkivalta on tapahtunut maanantain ja tiistaina välisenä yönä. Sillan alla on pidetty nuotiota, jossa on poltettu rauniolinnan työmaa-alueen eristyspuomeja. Rauniolinnalla tehdään kuluvan viikon aikana tutkimuskaivauksia tulevia korjaustoimenpiteitä varten.

Kajaanin linna rakentaminen alkoi vuonna 1604.  Rauniolinna on valtakunnallisesti arvokas muinaismuistokohde, ja siellä vierailevien toivotaan kohtelevan paikkaa sen arvon mukaisesti. Kohde siirtyi vuonna 2014 Metsähallituksen Luontopalveluiden hallintaan, ja sitä halutaan kehittää vetovoimaisena ja turvallisena käyntikohteena, johon kaupunkilaisen tai retkeilijän läheltä ja kaukaa on turvallista ja mukava tulla.

Rauniolinnan tahallinen vahingoittaminen on rangaistava teko. ”Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty”. (Muinaismuistolaki)

Linnan historiaa:
http://www.luontoon.fi/kajaani/historia

Muinaismuistolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1963/19630295