STOP THE PRESS!

SKS kerää tarinoita yliluonnollisesta sodasta

Sodat 1939–1945 olivat inhimillisesti katsoen herkkää ja tunteikasta aikaa. Sota merkitsi pelkoa, uhkaa ja hätää. Toisaalta koettiin myös yhteisöllisyyttä ja toivoa. Sota-aikana yliluonnolliset, arkijärjellä selittämättömät kokemukset olivat yleisiä. Sodan melskeessä liikkuivat myös tarinat.

Keräämme talvi-, jatko- ja Lapin sotiin liittyviä uskomustarinoita ja yliluonnollisiksi tulkittuja kokemuksia. Tervetulleita ovat niin itse koetut, sota-aikana kuullut kuin perimätietona siirtyneet tarinat ja uskomukset sotien yliluonnollisista olennoista, voimista ja ilmiöistä. Haastatella voi myös sotaveteraaneja, lottia ja kotirintamalla sodan aikana eläneitä ihmisiä.

Yliluonnollinen sota -muistietokeruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhteistyössä Oulun yliopistossa väitöskirjaa tekevän Satumaarit Myllyniemen kanssa. Väitöskirja liittyy Lapin sodan osalta Suomen Akatemian rahoittamaan Lapland’s Dark Heritage -tutkimushankkeeseen (2014–2018).

Keruu alkaa puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2017 ja vastauksia voi lähettää 30.11.2017 asti. Tuloksista tiedotetaan keväällä 2018. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/yliluonnollinen_sota