STOP THE PRESS!

Eduskunnan määrärahan turvin SOS-Lapsikylä auttaa yhä useampia perheitä

Yhä useampi vanhempi ei jaksa tai osaa hakea apua vaikeuksiinsa monimutkaisessa palveluviidakossa. Silloin avuksi tulee rinnalla kulkeva perhekumppani, joka auttaa perhettä löytämään oikeanlaisen tuen. Perhekumppani on yksi palveluista, joita SOS-Lapsikylän uudessa toimintamallissa tarjotaan. Malli on tarkoitus ottaa maakunnallisen suunnittelun pohjaksi Pohjois-Savossa ja myöhemmin myös muualla. Eduskunta on myöntänyt tähän puolen miljoonan euron määrärahan.

”Lapsiperheiden palvelujen kustannukset ovat kasvaneet maassamme jo vuosikymmenten ajan, pääasiassa korjaavien palveluiden suuren tarpeen sekä palvelujärjestelmän pirstaleisuuden vuoksi”, SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen kertoo. ”On selvää, että nykyisellä järjestelmällä ei pystytä tukemaan perheiden hyvinvointia riittävän varhain siten, että kuormittavista elämäntilanteista ei muodostuisi ongelmaa.”

Varkaudessa onnistuneesti pilotoidulla SOS-kumppanuus-toimintamallilla SOS-Lapsikylä pyrkii uudistamaan lapsiperheiden palvelujärjestelmän. Tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia ja vähentää perhepalveluiden kustannuksia. Perheitä pyritään auttamaan varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan juuri sellaista apua kuin perhe tarvitsee.

Perheen ongelmat eivät ratkea vain yhtä ihmistä auttamalla

SOS-kumppanuuteen sisältyvä perhekumppanipalvelu on toimivaksi osoittautunut esimerkki konkreettisesta avusta. ”Perhekumppani auttaa ymmärtämään, mitkä asiat perheessä aiheuttavat tuen tarvetta ja minkälaisesta avusta perhe itse kokee hyötyvänsä. Perhekumppani auttaa räätälöimään perheen tarvetta vastaavan tukipalvelukokonaisuuden. Hän jää kulkemaan perheen rinnalle niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeen”, Kati Palsanen kertoo. ”Hyvin harvoin perheen ongelmat ratkeavat vain yhtä ihmistä auttamalla.”

Eduskunnalta määräraha toimintamallin maakunnallistamiseen

SOS-kumppanuuden onnistuneen pilotoinnin ansiosta eduskunta on myöntänyt SOS-Lapsikylälle puolen miljoonan euron määrärahan vuosille 2017–2019. ”Määrärahan turvin toimintamallistamme tehdään Pohjois-Savoa varten maakuntamalli, jota viedään myös muihin maakuntiin valtakunnallisen Lapsiperheiden palveluiden muutosohjelman (LAPE) kautta”, Kati Palsanen iloitsee.