STOP THE PRESS!

YK:n vammaissopimuksen takaamien oikeuksien on aika toteutua, vaativat kehitysvammaiset nuoret

Kehitysvammaisten Tukiliitto: uuden vammaislain varmistettava sopimuksen toteutuminen

Jokaisella nuorella on oikeus haaveilla hyvästä elämästä ja ikiomasta tulevaisuudesta. Kodista, työstä, toimeentulosta, harrastuksista, ihmissuhteista ja rakkaudesta. Omista valinnoista. Vuosi sitten 10.6.2016 Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen, joka takaa myös vammaisille henkilöille mahdollisuuden toteuttaa haaveitaan. Tukiliiton kampanjassa ’Älä jätä mua ulkopuolelle’ kehitysvammaiset nuoret vaativat, että oikeuksien on vihdoin aika toteutua.

Kehitysvammaisten Tukiliitto vaatii, että uusi laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista omalta osaltaan mahdollistaa ja varmistaa tämän. Parhaillaan lausuntokierroksella olevan lain on tarkoitus korvata nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki.

Laissa on hieno palvelujen kokonaisuus, joka antaa mahdollisuuden toteuttaa palveluja yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kehitysvammaisen ihmisen kannalta lakiesitys herättää myös huolta. Uusi laki lähtee siitä, että asumisen tuki ja palvelut järjestetään ensisijaisesti yleispalveluna sosiaalihuoltolain nojalla. On suuri riski, että lievästi kehitysvammaiset ihmiset jäävät tällöin ilman tarvitsemaansa apua ja tukea, koska oikeus sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin ei ole riittävän vahva.

Lain tarkoituksen yhdenvertaista toteutumista tukee joustava valmennus ja tuki -niminen palvelu. Sen tavoitteena on vahvistaa itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta tukemalla henkilön omia voimavaroja muun muassa tuetun päätöksenteon ja kommunikaation tuen sekä elämän muutosvaiheissa annettavan valmennuksen keinoin.

Lakiesityksen lähtökohta on, että palvelut järjestetään yksilöllisen tarpeen, ei diagnoosin perusteella eikä järjestelmän ehdoilla. Kehitysvammaisen ihmisen avuntarve vaihtelee paljon. Se voi olla vähäistä, mutta silti välttämätöntä. Pienenkin avun turvin kehitysvammainen henkilö voi olla hyvin toimintakykyinen, mutta ilman tuota apua täysin pulassa. Siksi on välttämätöntä, että vaikeavammaisuutta ei nosteta palveluiden saamisen ehdoksi. Vain se varmistaa eri tavoin vammaisille henkilöille yhdenvertaiset palvelut.

YK:n vammaissopimuksen ydin on se, että kaikilla ihmisillä, riippumatta vamman luonteesta, on yhdenvertainen oikeus osallisuuteen. Yhteinen todellisuus eli aito inkluusio voi toteutua vasta, kun jokaisella on mahdollisuus olla mukana rakentamassa sitä.

Nuoret vaativat:
Älä jätä mua ulkopuolelle

Kehitysvammaisten Tukiliiton ’Älä jätä mua ulkopuolelle’ -kampanjassa seitsemän kehitysvammaista nuorta kertoo elämänsä tärkeistä asioista. Kaikki nuorten pelot, toiveet ja tulevaisuuden unelmat linkittyvät YK:n vammaissopimuksen artikloihin. Ne myös tekevät näkyväksi sen, että ihmis- ja perusoikeudet eivät vielä toteudu sopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Yhdenvertaisuus ei ole maailmassa valmiina. Se vaatii tekoja.