STOP THE PRESS!

Taide eri aikakausien ytimenä

Kuva ja ajatusTaide katsoo meitä. Asioillamme on aineksensa, hahmonsa ja raaminsa. Mitä vapaus olisi ilman kehyksiään ja jalustojaan? Kuinka aikaa voisi ymmärtää ilman sen näkyviä merkkejä?

”Kunkin ajan olennaisin kuvamuotoinen taide tuo esille syvimmän mahdollisen ymmärryksen ajastaan”, kirjoittaa Fredrik Lång (s. 1947). Hänen taidehistoriansa johdattaa lukijat muinaisuudesta renessansseitse modernismiin, ja hän lukee tekstejä yhtä tarkasti kuin katsoo maalauksia ja veistoksia. Katsauksen historiallinen ala kattaa taiteilijoita Giottosta Duchampiin ja ajattelijoita Aristoteleesta Cusanukseen. Pohdinnan aiheina ovat muun muassa antiikin sisin, kristillisyyden ydin ja porvarillisuuden synty.

Suomenruotsalainen Fredrik Lång on arvostettu kirjailija ja terävä aikalaiskriitikko. Sanataiteen tekemisen lisäksi hän on väitellyt filosofian alalta vuonna 1986. Hänen ei-fiktiivinen pääteoksensa Kuva ja ajatus pohtii visuaalisia teoksia veistotaiteesta arkkitehtuuriin eri aikakausien ja yhteiskuntien merkitysten kantimina. Viime pakolaiskriisin aikana Lång kirjoitti Ylelle mosulilaisen Omarin tarinan (https://www.svenska.yle.fi/profiler/fredrik-lang).

Fredrik Lång

Kuva ja ajatus

(Bild och tanke, 1999)

Suom. Jarkko S. Tuusvuori

277 sivua

ISBN 978-952-7189-17-7

netn.fi/kirjat/kuva-ja-ajatus