STOP THE PRESS!

Kuopion alueelle eurooppalaisen gastronomisen alueen tunnustus

Kuopion alueelle on haettu European region of Gastronomy –tunnustusta vuodelle 2020. Kuopioon kokoontunut kansainvälinen asiantuntijajury totesi lausunnossaan, että se suosittelee Kuopiota ERG-tunnustuken saajaksi.

Perusteluissaan yhdeksän hengen raati totesi muun muassa, että Kuopion alueen hakemus osoittaa sitoutumista alueen monipuoliseen ruoantuotantoon, sekä yhteyden säilyttämistä paikalliseen luontoon ja perinteeseen.

Tilaisuudessa julkistettiin alueen hakemus, joka on kirjamuotoinen. Kirjassa esitellään malli Pohjois-Savon ruoka-, maatalous-, matkailu- ja kulttuurialojen laaja-alaiselle, tavoitteelliselle yhteistyölle. Painopisteiksi kehitystyössä on valittu pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen, innovaatiot, koulutus ja terveys.

Hakemuskirja on luettavissa: https://indd.adobe.com/view/78cffc58-8a93-46b7-b353-a34c55f9300a

ProAgria Pohjois-Savo, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat hakeneet Kuopion alueelle eurooppalaisen alueen gastronomista tunnustusta (European region of Gastronomy) vuodelle 2020. European Region of Gastronomyn taustalla on eurooppalaisten alueiden ja tutkijoiden sitoutumaton ICGAT-verkosto, joka edistää ruokakulttuurin, matkailun, taiteen ja kaupunkikulttuurin yhteistyötä.

Tunnustus tuo laajaa kansainvälistä näkyvyyttä, uusia matkailijavirtoja ja tapahtumia sekä aktivoi elintarvikeyritysten liiketoimintaa. Tunnustus voidaan myöntää jopa kolmelle eurooppalaiselle alueelle samaksi vuodeksi. Tälle vuodelle tunnustuksen ovat saaneet Tanskassa Århusin, Italiassa Lombardian ja Latviassa Riga-Gaujan alueet.

Tunnustuksenluovutustilaisuus järjestetään Brysselissä 11.10.2017